İçeriğe geç

GAU Atölye Notları / Workshop Notes 2

Please scroll down for English

kontak’a geçiyoruz! 16.11.13, Cumartesi 

ÖZET

 1. çemberde buluşma
 2. elleri bedenin farklı bölgelerine yerleştirme (3,4,7. çakralar, boyun, trapez kası)
 3. kendi kendine masaj (deri, kas, kemik)
 4. yerde hareket – serbest
 5. yerde hareket – kayarak, yuvarlanarak, zıplayarak
 6. yerde hareket – kısıtlayıcı sorularla
 7. yerde hareket – okşayan el imgesiyle
 8. yarısı su dolu şişe ve eğimli yer imgeleri
 9. aynı imgelerle oturmaya ve kalkmaya geçiş
 10. “küçük dans”tan ağırlık aktarmaya
 11. algıyı tüm mekana açma
 12. yürümekten aşağı ve yukarı düşüşlere
 13. biriyle göz göze kalarak aşağı ve yukarı düşüşler
 14. düşüşler: dizler boşalarak, kalçalardan kapanarak, spiral şeklinde dönerek
 15. ilk fiziksel temas
 16. serbest dansla karşılaşma
 17. sabit kontak noktasını koruyarak dans etme
 18. kapanış çemberi

DETAYLAR

 • Çemberde buluşma: çalışmaya uyumlanma için 2 dakika oturma meditasyonu. gözler kapalı, iki eli üst üste karın merkezine yerleştirme ve nefes alırken bedendeki titreşimleri hissetme. Daha sonra aynı şekilde elleri göğüse, başın tepesine, boynun arkasına, trapez kasının üst tarafına, sonra tekrar göğüse, karın merkezine ve yere yerleştirme. yerdeki elleri bedenden uzağa doğru götürürken kalçadan öne doğru eğilmenin yolunu bulma (omurganın uzamasını/esnemesini, oturma kemiklerinin başın tepesiyle bağlantısını hissederek, boynu eğmeden boynun arkasını uzatarak). Tekrar oturma pozisyonuna geri dönerken gözleri kendi zamanımızda açma ve kendi bedenimize bakmaya başlama).
 • Kendi kendine masaj: yavaş yavaş nazikçe ayaklara dokunma ve tüm bedeni aynı hafif dokunuşla sıcaklık ve dokunun farkına vararak sıvazlama.
  • Tekrar ayaklara dönerek bu sefer yumuşak dokuları ve kasları hissederek tüm bedene masaj. Bu doku ve kasların kontak doğaçlama yaparken üzerinde durabileceğimiz ve partnerimize yüzey açarken kullanabileceğimiz yumuşak yastıklar olduğunu hatırlama.
  • Tekrar ayaklara dönüş, bu sefer ayak kemiklerini ve nasıl yapılandıklarını hissedecek kadar derin dokunuşa girşi ve aynı şekilde kemikleri hissedecek şekilde tüm bedenin üzerinden dokunarak geçiş.

Yerde hareket:

 • Ağırlığımızın yere gömüldüğü hissiyle sırt üstü yere yatış. Deriyi ve yumuşak dokuları hissedecek şekilde, bedenin kemik-eklem yapısını ve nasıl organize olduğunu fark ederek, omurgayı ve eklemlerini hissederek serbest hareket.
 • Yerde uzanırken farkı hareket olasılıkları ile oynama (kayma, yuvarlanma, zıplama)
  • Ayak tabanlarım yere değerken hareket edersem ne olur?
  • Kafam yerden kalkmadan diğer uzuvlarım ve yüzeylerim yerden kalkarak ve yer etrafında hareket ederse ne olur?
  • Merkezim yerde dururken diğer uzuv ve yüzeylerim yere hiç değmezse ne olur? (bu soru üzerinde daha fazla zaman geçirerek “merkezin etrafındaki uzuvların hareketi”ni, “merkezin yerle olan ilişkisini”, “merkezin yönlendirme kapasitesini” gerçekten araştırıyoruz, “beden yerde yuvarlanırken merkezi buluyoruz”.
 • Rahatlayarak tüm bedeni büyük bir el gibi hayal ediş: tekrar hafif dokunuş hissine dönerek, yerin bir bebeğin veya sevgilimizin narin yüzü olduğunu hayal etme ve tüm bedeni yumuşak bir şekilde onu okşamak için hareket ettirme. Yavaş yavaş yumuşak dokularımız ve kaslarımızın yere kendisini bırakmasına ve yeri hissetmesine izin verme.
 • Rahatlayarak derimizi bir şişe veya torba; yumuşak dokularımızı da içindeki su gibi hayal ediş (bedenimizin yaklaşık %70’inin su olduğunu hatırlama)
 • Odanın eğimli olduğunu hayal ediş ve şişe/torbanın su dolu kısmının ağırlığını yere bırakmaya devam ederek yer değiştirmesi, eğimli yöne doğru yuvarlanması. Bu algıyla bedenin yerle teması keserken girdiği düzensiz şekilleri kullanmanın yollarını araştırma (oturma pozisyonundan aşağı bakan köpeğe geçiş, kedi pozisyonu vs., ve en son ayağa kalkış)

Ayakta hareket:

 • “küçük dans”tan ağırlığı bir ayaktan diğerine aktarmaya geçiş. Yavaş yavaş dikkatimizi tüm mekana açma. Bedenin kendini nasıl organize ettiğini dikkatle izleyerek (özellikle omurganın duruşu ve omurlar arası süspansyon) bu ağırlık değişimlerinin yürümeye, daha sonra da yere düşme ve kalkmaya dönüşmesine izin verme.
 • Odada birisiyle göz göze geliş ve göz kontağını devam ettirirken birlikte yere düşüp ayağa kalkmalar. Her seferinde yere düşme ve ayağa kalkma için farklı yollar araştırma. Kişisel serbest araştırmadan sonra Defne’nin verdiği önerileri deneme (1-dizler boşalıyor, kırılıyor 2-kalça bir kitap gibi kapanıyor, kafa önden gidiyor 3- kafayı omzun üzerinden araya doğru bakmak için çevirerek başlayan spiral hareket).
 •  Çalışmanın ilk fiziksel teması, “hafif dokunuş”la daldan dala (kişiden kişiye) gezinme: mekana açılarak diğerlerinin etrafında yürüyüp hareket ederken önce ellerle daha sonra bedenin herhangi bir bölümüyle “hafif dokunuş”larla küçük buluşmalar (sadece dokunma ve temas eden noktanın ne yapmak istediğine kendi karar vermesine izin verme: sabit kalma, kayma, yuvarlanma, zıplama…)
 •  Karşılaşma dansı: daldan dala gezinme modunu ve “hafif dokunuş”u sonlandırarak son karşılaşılan kişi ile bu dokunuştan serbest bir dans doğmasına izin verme (kendimizi, partnerimizi ve ilişkimizde ortaya çıkan dinamiği dinliyoruz). Temas kopana kadar aynı partnerle dans ediyoruz. Ayrıldıktan sonra tekrar mekanda geziniyor yeni bir partner buluyoruz.
 • Sabit / fiks kontak noktası ile yeni bir dans: Yeni bir partnerle temas kurup kontak noktasında buluştuğumuzda bu noktayı sabitliyoruz. Bu nokta yuvarlanmaz, kaymaz veya zıplamazsa ne olur? Bu durum dansımızı nasıl etkiler?
 • Kapanış çemberi:  1-Renkli kalemlerle yaşananların kağıda serbest aktarımı. 2- Gerçekleşen son dans üzerine aşağıdaki sorulara cevaben yorumlar: 1- Sabit kontak noktasına ne oldu? Neye ihtiyacı vardı? Ne yapmak istedi? 2- “Hafif dokunuş”a ne oldu? 3- Bu ikli dans/düet içinde senin kendi solo dansın nasıl gerçekleşti?
 • Aktarımların grupla paylaşımı: bir kişi ortada yerde yatarken ve aktarımlarından dilediklerini sözel olarak paylaşırken, diğer grup üyeleri onun bedenine masaj yapıyor. (ses kaydı linktedir).

ders sonu katılımcı geri bildirimleri için tıklayın.

Teacher: Defne Erdur 
Notları Hazırlayan:
Defne Erdur  

Türkçe’ye Çeviri: Engin Çolak 

16.11.13, saturday

SUMMARY

 1. meeting in the circle
 2. placing hands on body (3,4&7th chackra, neck & trapeze)
 3. self massage (skin, muscle, bone)
 4. moving on the floor – free
 5. moving on the floor – sliding, rolling, jumping
 6. moving on the floor – restricting questions
 7. moving on the floor – caressing hand image
 8. half full water bottle & tilting room images
 9. same images into sittings to standing
 10. small dance into shifting weight
 11. opening the focus to the whole space
 12. walking to falling down & up
 13. falling down & up eye to eye with someone
 14. fallings -knees fold, -hips close, -spiraling
 15. first physical contact
 16. greeting free dance
 17. dance with fixed point of contact
 18. closing circle

DETAILS

 • meeting in the circle: sitting meditation for 2 mins to check in. keeping eyes closed placing hands on top of each other and placing them at the belly center to feel the body vibrations/ ondulations as we breath. moving the hands to chest, to the top of the head, then to the back of the neck, on the upper trapeze and back to the chest to the belly center and to the floor. finding the forward bend from the hips while moving the hands on the floor away from the body (feeling the suspension of the spine, connection of sitzbones and top of the head, not bending and extending the back of the neck). getting back to sitting to gradually opening eyes and start looking at our own bodies.
 • self massage: gradually touching the feet softly and continuing stroking the whole body with the same soft quality touch. being aware of the temperature and textures.
  • going back to the feet to feel now the soft tissues & muscles and massaging all the body parts with this awareness. remembering that these are our soft cushions to move on and provide as surface to our partners in CI.
  • going back to the feet really digging in to feel the bones and how they are organized. applying this quality of touch to the whole body.

moving on the floor:

 • laying on our back on the floor feeling our weight sinking in. freely moving to feel the skin and the soft tissues. being aware of the organization of the body via the bone/joint structure. feeling the spine and its articulations.
 • playing with different possibilities of moving on the floor (sliding, rolling, jumping):
  • what if the bottom of my feet touch the floor and I still move?
  • what if my head stays on the floor and other limbs and surfaces are free to move out and around the floor?
  • what if my center stays on the floor and other limbs and surfaces don’t touch the floor at all? (spending more time on this question and really investigating the “movements of limbs around the center”, “center’s relation to the floor”, “center’s directing capacity”, “finding the center as the body rolls on the floor”).
 • relaxing and imagining the whole body as a big hand: getting back to the soft touch feeling, imagining the floor as a baby face or a lover’s delicate face and the whole body moving to softly stroke it. gradually allowing to feel the soft tissues and muscles into the floor.
 • relaxing and imagining our skin as a bottle or a bag and the soft tissues as water in it (remembering the fact that our bodies are aprx.ly 70% water).
 • imagining the room tilting and the water bottle/bag rolling as the weight sinks in. searching for ways to utilize the irregular shapes that the body gets in to move out of the floor (passing from sitting, to downward dog, cat poses etc. all the way up to standing).

moving in standing:

 • feeling the small dance into shifting weight between legs. gradually opening the focus to the  whole space. being attentive to the organization of the body (esp. the suspension of the spine), allowing these shifts to turn into walking and then to falling down to the floor & up.
 • coming eye to eye with someone and keeping eye contact falling down and coming up together. each time, exploring different pathways to fall and come up. after self exploration playing with the hints defne gives (1-knees fold, 2-hips close like a book, head leads the way, 3-spiraling- starting with head turning back over your shoulder).
 • first physical contact of the session, grazing with “soft touch”: opening out to the space to walk & move around others to get into “soft touch” contact with hands first then with any other body part (just touching and allowing this point of contact decide what it wants to do: stay fixed, slide along, roll, jump…)
 • greeting dance: leaving grazing mode in the last “soft touch” and allowing one free dance to develop in partners engagement (listening to self, the partner & the third dynamic that arises between us) till the point of contact is lost. when it is lost going into grazing and finding another partner.
 • new dance with fixed point of contact: when we find a new partner we meet in one point of contact and keep it fixed. what happens if the point does not roll, slide or jump? how does it effect our dance?
 • closing circle: 1. reflecting freely with pens and pencils on paper. 2. writing comments on the following 3 questions. in the last dance: 1-what happened to the fixed point of contact, what did it require, demand? 2-what happened to the “soft touch”? 3-how was your own dance (solo) within this duet?
 • briefly sharing these reflections when the rest of the group relaxes the one who is speaking down via massaging him/her. audio recording attached. click for end of class participant feedbacks (in Turkish)

Teacher: Defne Erdur 
Notes Taken By:
Defne Erdur
Translation to Turkish: Engin Çolak 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir