İçeriğe geç

GAU Atölye Notları / Workshop Notes 1

kontak’a geçiyoruz! 09.11.2013 Cumartesi

ÖZET

 1. Dairede buluşma
 2. Enerjinin farkına varma ve eşitleme
 3. Zemini hisset
 4. Deri/ten küre
 5. Eklemleri hareketlendir (kuklacı)
 6. Küre hissi : Yerkürenin desteğini hisset
 7. Hareket küresi
 8. Diğerlerinin hareket küresi + Negatif alan
 9. İlk temas : Rahatlama ve yumuşak dokunuş
 10. Odada yürü, el ile dokun (ada ve kuş)
 11. Vücudun diğer kısımları ile dokun
 12. Sirkülasyonu ve eş değişimini devam ettir
 13. Çözülme noktasını bulma
 14. Dairede buluşma
 15. Paylaşım geribildirim

DETAYLAR

 • Dairede buluşma : Kontak doğaçlama hakkında kısa bir tanıtım, herkesin fiziksel durumunun kontrolü
 • Oturur pozisyonda, gözler kapalı, elleri vücudun önünde yuvarla ve enerjini gözlemle.  Derece derece gözleri aç, diğerlerinin ellerini gözlemleyerek enerjilerinin farkına var
 • Yerde başla. Zemini derinle hissetmek, tüm bedenin büyük, yumuşak dokunan bir el gibi davranmasına izin vermek. Zeminin dokusunun ve sıcaklığın farkında olmak. Sonrasında hareket etmeye ve yerde yuvarlanmaya devam ederken farkındalığı ve duyuları kaslara (destekleyici yastıklara) taşımak. Deriküre’nin 3 katmanını (deri, kas, kemik) araştırmak.
 • Kuklacı imgesiyle hareket etmek. Yukarıdaki kuklacı tüm eklemlerin dönüp kıvrılmasına yardımcı olarak mekanda serbestçe hareket ettiriyor.
 • Bir süre yerde hareketsiz yatarak altımızdaki dünyayı hisset. Alttan destekleyen küre (Nancy Stark Smith’in imgesi), vücudu yerçekiminin kuvvetine bırakarak rahatlayıp genişlemesine izin vermek. Derece derece kol ve bacakları hareket ettirmek ve vücüdun etrafındaki hareket küresini oluşturan balonun farkına varmak. Kol ve bacaklarla uzanarak bu balonun iç yüzeyini boyama imgesi. Boyama işini değişik beden parçaları ile yapmak, vücudun önü, arkası gibi.
 • Stüdyodaki pilates toplarını kullanarak hareketküre’nin yuvarlaklığını hissetmek. Toplara dokunmadan ama etrafında ve yukarısında hareket etmek ve derece derece vücudun değişik kısımlarını ve yüzeylerini kullanarak toplara dokunmak ve oynamak.
 • Topları bırakırken etrafa bakmaya başla ve diğer insanların çevrelerindeki hareketküre’lerini hayal etmeye çalış ve onlara yaklaşarak, negatif alanlarında hareket et / danset. Bir eşle bir süre dansettikten sonra ayrıl ve başka bir eş bul. Sürekli yeni eşler bularak buluşmaya ve ayrılmaya devam. Henüz dokunmuyoruz.
 • Ayakta durarak hareketsiz kal. Diğerlerini ve onların balonlarını hisset. Tüm balonların içiçe geçtiğini ve tüm odayı kapsayan büyük bir sabun köpüğü balonuna dönüştüğünü hayal et.
 • Bir eşle yumuşak dokunuşlarla (Beden bedene temasa geçmeden önce giriş babında el dokunuşu) vücudun bazı parçalarını rahatlatmayı hatırlatmak (Skinner Release’den) : Omuzların ve köprücük kemiklerinin altına dokunarak uyarmak, kürek kemiğini ve sırt kaslarını (trapez) aşağı doğru süpürmek, yumuşak dizler, topukları ve ayakuçlarını yere bastırmak, kafayı yukarı yönlendirmek.
 • Odanın içinde yürümeye başlayın. Ara sıra (önce ellerle sonra vücudun başka yerleriyle) birine dokunun, ondan birşey alın (enerji, hareket kalitesi, hareket, ritim…) ve aldığınız şeyi içselleştirin / dönüştürün / vücuda getirin ve başkasına verin : Bir adadan diğerine uçan bir kuş hayali (Yanael Plumet’den). Giriş niteliğinde karşılaşmalar
 • Mekanda hareket etmeye ve eşlerle etkileşime devam etmek. Sırayla aşağıdaki sorular eşliğinde :
  • Ellerim olmadan nasıl dokunabilirim ?
  • Eğer kafam aşağı gitmek isterse ne olur ?
  • Sırtım ve vücudumun arkasını nasıl hissederim ve onlar vasıtasıyla nasıl diyaloğa girebilirim ?
 • Yerde derece derece bir karar noktasına gelip, dairede buluşup kendi başına düşünme, yazma / çizme evresine geçiş.
 • Yazıları, çizimleri ve fikirleri paylaşmak ve paylaşılanlar hakkında konuşmak.
 • Geribildirimlerden bazı notlar : Tüm kötü enerjinin vücudumu terkettiğini hissettim. Bence kanserli kişiler arınma amaçlı bunu yapmalı Tüm ders boyunca bir merkezim vardı ve/fakat onun etrafında irili ufaklı pek çok yörüngede ve enerjide hareket ettim. Özgürlük, aptal, merkez, çılgın, boşluk, dokunmak, sol, sağ, yukarı, aşağı, dünya, çok derin…

Eğitmen : Defne Erdur 
Notları Hazırlayan :
Defne Erdur 

Türkçe’ye Çeviri : Veysel Özdemir 

09.11.13, Saturday

SUMMARY

 1. Meeting in the circle
 2. Energy awareness & equalizition
 3. Feel the ground
 4. Skinesphere
 5. Move the joints (puppeteer)
 6. Feel the support of the earth
 7. My Kinesphere
 8. Kinesphere of others + Negative space
 9. First touch : Releasing soft touch
 10. Walk in the room, hand touch (island and bird)
 11. Touch with other body parts
 12. Continue circulation and partner change
 13. Find a resolution
 14. Meeting in the circle
 15. Sharing and feedbacks

DETAILS

 • meeting in the circle: short intro to CI, check in how people are physically
 • sitting, with closed eyes roll hands in front of the body to tune into your self energy and rhythm, gradually open eyes, and realize others energy by observing their hands (thus energies)
 • starting on the floor, feeling the floor with the skin, allowing the whole body to act like a big, soft touching hand. being aware of the texture and temperature. then shifting awareness and sensations to muscles (supporting cushions) as we continue moving, rolling on the floor. then shifting awareness to the bones and how they organize themselves to move. investing 3 layers of the skinesphere.
 • moving with the image of the puppeteer helping from above to articulate all the joints and move them freely up in the space.
 • laying still on the ground for a moment and feeling the earth underneath. the sphere supporting from below (Nancy Stark Smith’s image), body letting go to the gravity to relax and expand. gradually moving the limbs to feel the bubble of kinesphere around the body. image of coloring the inner surfaces of the buble with the reaching limbs, different body parts and back and front of the body.
 • utilising the pilates balls in the studio to feel the roundness of our kinesphere. going around and above the balls without toucing them and gradually touching and playing with the balls using different body parts, and surfaces.
 • start looking around as you leave the balls and try to imagine transparent balls around the people in the space and getting closer to them to dance/move around them in their negative spaces. engage with a partner for a while, say goodbye to her and find a new partner. keep on engaging and disengaging to find new partners. we are not touching yet.
 • come to stillness standing. feel all the others and their bubbles and imagine that all the bubbles are soap bubbles and they unite to form a huge bubble engulfing the whole room.
 • find a partner to do some soft touching (introductory hand touch before we go body to body touch) and reminding to relax some body parts (from Skinner Release) : soft knees, opening shoulders tapping under clavicule, brushing scapula and trapeze muscle down.
 • start walking in the room. once in a while (with your hands first then with other body parts) touch someone and take something (energy, quality, movement, rhythm…) from them and internalize/transform/embody it via dancing and then give what you accumulated to someone else: image of a bird flying from one island to another (from Yanael Plumet). intorductory encounters…
 • continuing moving in the space interacting with partners , with the following quesitons in order:
  • how can I touch without using my hands?
  • what if my head wants to be upside down?
  • how can I feel and get into a dialogue with my back surface?
 • coming to a resolution on the floor and then gradually transitting to drawing/writing to have a reflective moment alone.
 • sharing the drawings and talking around them. some notes from feedbacks: “I felt all the bad energy leaving my body, I though all the people with cancer should do this dance to cleanse.”, “I had one center all through the class but many circles in different sizes and energies around it.”, “freedom, idiot, core, stupid, crazy, space, touch, left, right, up, down, earth, so deep…”

Teacher : Defne Erdur 
Notes Taken By :
Defne Erdur 

Translation to Turkish : Veysel Özdemir 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir