Ekip / Team

 

Defne Erdur 

Copy of defne2

Defne Erdur is a dance artist and a sociologist working in the fields of performing arts, therapy and education. She is trained in Contemporary Dance (PhD), Sociology (MA), Intermodel Art Therapy & Creativity, Body Therapies (Deep Tissue Release, Trigger Point & Movement, Integrative Craniosacral Therapy), Meditation, and Trauma Healing (Somatic Experiencing). She is the co-founder and editor of idocde.net.

In 2016 she completed her PhD thesis in Turkey (DANCE EDUCATION ON THE TRANSITIVE LINE BETWEEN LIFE AND ART: Contributions of the Technique, Methodology and Pedagogy of Contact Improvisation to the Physical, Artistic and Psycho-social Development of Amateur Dancers). In 2017 she co-published mindthedance.com: A Guide/Movement to Document Contemporary Dance/ Movement Teaching, as an outcome of the REFLEX Europe Project.

Besides her private practice, she had been regularly teaching at ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, MSGSU Istanbul State Conservatory, CI-Turkey, ElimSende and ÇATI Associations. She also gives her workshops (Hunting Gathering Cultivating, Every Body Knows, Mind the Body, and Embodying Time) around the world (Tanzhaus Zurich, Konservatorium Wien, Mandala İstanbul, Kuala Lumpur, Vienna, Berlin and Freiburg CI Festivals…), working with different populations (professional and amateur movers, therapists, women, and migrant children and youth).

Her movement teaching practice is mostly informed by her intensive trainings with Simone Forti, Julyen Hamilton, John Britton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Kirstie Simson, Nita Little, Frey Faust, Keith Hennessy, Aydın Teker, Marcia Plevin and Julia Buckroyd. Today, she continues her quest within Body Mind Centering, Axis Syllabus and Integral Somatic Psychology studies.

Defne Erdur performans sanatları, terapi ve eğitim alanlarında çalışan bir dans sanatçısı ve sosyologdur. Çağdaş Dans (PhD), Sosyoloji (MA) ve İntermodel Sanat Terapisi ve Yaratıcılık yanısıra Travma İyileştirme (SEP) eğitimleri almıştır.  idocde.net platformunun kurucularından biridir ve editörüdür.

Sanat ve yaşam arasındaki geçirgen çizgide dans eğitimi : Kontak doğaçlama teknik, yöntem ve eğitim yaklaşımlarının amatör dansçılarda fiziksel, sanatsal ve psiko-sosyal gelişime katkısı” başlıklı sanatta yeterlik tezini Türkiye’de tamamladı. 2017’de REFLEX Europe Projesinin çıktısı olarak, Çağdaş Dans / Hareket Eğitiminin Dokümantasyonu Rehberi mindthedance.com’u Reflex ekibiyle birlikte hazırlayıp yayınladı.

Kişisel pratiğinin yanı sıra, ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali, MSGSU İstanbul Devlet Konservatuarı, Kontak Doğaçlama – Türkiye, ElimSende ve ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği bünyesinde düzenli olarak dersler vermiştir. Ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde (Tanzhaus Zurich, Viyana Konservatuarı, Mandala İstanbul, Kuala Lumpur, Viyana, Berlin and Freiburg Kontak Doğaçlama Festivali…), farklı topluluklara (profesyonel ve amatör dansçılar, terapistler, kadınlar, göçmen çocuklar ve gençlik) Avcı, Toplayıcı, Sanatçı (Hunting Gathering Cultivating), Her Beden Bilir (Every Body Knows), Zihin Vücut Bulunca (Mind the Body), ve Zamanı Bedene İşlemek  (Embodying Time) atölyelerini vermeye devam etmektedir.

Hareket ve öğretmenlik pratiği en çok, Simone Forti, Julyen Hamilton, John Britton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Kirstie Simson, Nita Little, Frey Faust, Keith Hennessy, Aydın Teker, Marcia Plevin ve Julia Buckroyd’la yaptığı yoğun eğitim ve çalışmalardan beslenir. Son zamanlarda, Beden Zihin Merkezleme (BMC), Axis Syllabus ve Bütüncül Somatik Psikoloji (ISP) çalışma alanlarında araştırmalarına devam eder.

Dilek Üstünalan

foto1

Dilek Üstünalan is based in İstanbul and currently working as a computer engineer at Boğaziçi University. She has studied computer engineering, political science and sociology. She started to dance with Flamenco in 2009, this passion continued for a long time and after trying many different dance forms, she met Contact Improvisation five years ago. She has been attending many classes, workshops and festivals on Contact Improvisation, contemporary dance, Axis Syllabus and free dance improvisation in İstanbul and Europe for about five years. During this time, she focused mainly on CI; her curiosity and inquire in and around this form still continues.

She had the chance to study with many precious instructors and share the dance with many dancers from different parts of the world by participating in international dance festivals such as ImPulsTanz, Contact Festival Freiburg and Sensing In. She has worked as a volunteer for IDOCDE Symposiums for the last two years and thus concentrated on dance education and documentation issues.

Some of the instructors she had the opportunity to work together and who have significant influence on her are Defne Erdur, Nita Little, Ray Chung, Andrew Harwood, Keith Hennessy, Ann Cooper Albright, Benoit Lachambre, Kira Kirsch, Frey Faust, Barış Mıhçı, Francesca Pedulla, Antoine Ragot and Bruno Caverna.

As a member of CI – Turkey core group and ÇATI Contemporary Dance Artists Association, she takes part in the organization and facilitation of CI workshops, jams and labs; and also documentation of workshops and research. She is responsible for the administration of the ci-turkey website.

Since March 2017, she has been working in a volunteer-based project “Your Movement is Free” of BoMoVu (Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups) and sharing CI in weekly sessions with Syrian refugee women living in Istanbul.

Bilgisayar mühendisliği, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarında eğitim almış olan Dilek Üstünalan, İstanbul’da yaşıyor ve Boğaziçi Üniveristesi’nde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor. Dansa 2009 yılında Flamenko ile başladı, bu tutkusu uzun süre devam etti. Birçok farklı dans türüyle de ilgilendikten sonra, beş yıl önce Kontak Doğaçlama ile tanıştı. Yaklaşık beş yıldır İstanbul’da ve Avrupa’da Kontak Doğaçlama, çağdaş dans tekniği, Axis Syllabus, serbest dans doğaçlama alanlarında birçok ders, atölye ve festivale katıldı. Bu sürede, Kontak Doğaçlama üzerine yoğunlaştı; bu alanda merakı ve araştırmaları halen sürüyor.

ImPulsTanz, Contact Festival Freiburg, Sensing In gibi uluslararası dans festivallerine katılarak birçok değerli eğitmenle çalışma ve dünyanın farklı yerlerinden birçok dansçıyla dansı paylaşma fırsatı buldu. IDOCDE Sempozyumlarında son iki yıldır gönüllü olarak çalıştı ve böylece dans eğitimi ve dokümantasyonu konusuna da yoğunlaştı.

Birlikte çalışma fırsatı bulduğu ve üzerinde önemli etkileri olan belli başlı eğitmenler: Defne Erdur, Nita Little, Ray Chung, Andrew Harwood, Keith Hennessy, Ann Cooper Albright, Benoit Lachambre, Kira Kirsch, Frey Faust, Barış Mıhçı, Francesca Pedulla, Antoine Ragot, Bruno Caverna…

ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği üyesi ve Kontak Doğaçlama – Türkiye’nin çekirdek ekibi üyesi olarak, Kontak Doğaçlama ders ve etkinliklerinin organize edilmesi için çalışıyor; dans araştırma laboratuvarları ve jam’lerde kolaylaştırıcılık yapıyor, atölye ve laboratuvarların dokümantasyonunu yapıyor, ci-turkey internet sitesinin geliştirilmesi için çalışıyor.

Mart 2017’den bu yana, BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı)’nun yürütmekte olduğu Hareketin Özgür Projesi’nde gönüllü olarak, İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla haftalık olarak kontak doğaçlama atölyeleri yapıyor.

Fahri Ayberk Bağcı

12068644_10206362341151373_6232038120174209158_o

Fahri Ayberk has been enthusiastic about many different disciplines of science, electronics and movement since a very early age of 7. Being a “mover” for as long as  he can remember, Fahri Ayberk has semi professional experience on Scuba Diving(Dive Guide) and Off Road Motorcycle sports. Graduated as an Electronics Engineer from ITU, he has been working as an electronics and communication engineer since 2005.

Fahri Ayberk fell in love with Tango Argentino in 2009 and has been intensively training in this dance form. Although Tango Argentino was a true passion for him, he was not motivated to be a professional mover until he met Contact Improvisation(2013), thanks to tremendous help and guidance of Defne Erdur and Veysel Özdemir (CI Turkey). Throughout the way he has met and trained with many precious instructors and fellow researchers of movement such as Martin Keogh, Nancy Stark Smith, Ulli Wittemann, Ray Chung, Kira Kirsch, Barış Mıhçı, Antoine Ragot, Frey Faust.

Fahri Ayberk has been assisting Defne Erdur in CI Classes and many related organizations for workshops, labs and jams in Turkey since 2014. Still an active member of CI-Turkey Core Group, Fahri Ayberk moved to Milano(IT) in 2016. He is still living there with his family.

Setting foot on a new path of research, Fahri Ayberk has made it a life goal to combine his analytic point of view in life and organisational skills with biomechanical, somatic and authentic disciplines of movement research and share his experience throughout the way.

Fahri Ayberk çok küçük yaşlarından itibaren bilim, elektronik ve harekete dair pek çok disipline ait tutkularının peşinden gitmiştir. Hayat boyu bir hareket sevdalısı olarak, “Tüplü Dalış” ve Off Road Motor Sporları konusunda yarı profesyonel tecrübeleri bulunmaktadır. ITU Elektrik-Elektronik fakültesinden Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisi olarak mezun olmuştur ve 2005 yılından beri bu alanda profesyonel olarak çalışmaktadır.

Dans alanında yoğun olarak çalışmalarına ilk kez 2009 yılında Arjantin Tango ile başlamıştır. Arjantin Tango onun için gerçek bir tutku olsa da, hareket alanında profesyonelleşme isteği 2013 yılında Defne Erdur ve Veysel Özdemir’in yüksek özverili destekleri sayesinde  Kontak Doğaçlama dans formuyla tanışana kadar ortaya çıkmamıştır. Bu yolda Martin Keogh, Nancy Stark Smith, Ulli Wittemann, Ray Chung, Kira Kirsch, Barış Mıhçı, Antoine Ragot, Frey Faust gibi pek çok önemli eğitmenle derinlemesine çalışma imkanı buluştur.

Fahri Ayberk 2014 yılından beri CI-Turkey bünyesinde Defne Erdur’a Kontak Doğaçlama atölye,lab, jam gibi organizasyonlarda asistanlık etmektedir. Kendisi 2016 yılında İtalya’nın Milano iline taşınmıştır ve halen ailesiyle birlikte burada yaşamaktadır.

Hazal Kaya

WhatsApp Image 2017-02-16 at 23.54.02

Hazal’s social skills are highly developed by different environments / cultures and experiences and she is in constant research related to her own development (physical / mental / spiritual). She keeps close her desire to her life like architecture, dance and art.

Her dream was being a belly dancer when she was a child, but she has forgotten it and she graduated on her profession in 2009, which also helps in her artistic development. She worked as an architect in various offices. Later, she devoted herself to ecological architecture, but since she could not make an ecological architecture as her desire she talked with her unhappy innerchiled and remembered her patient of dance. She made a research in Istanbul  and she met with Contact Improvisation at ÇATI (Contemporary Dance Artists Association) in 2013. Her dance adventure started in the first year by participating in Contact Improvisation workshops directed by Defne Erdur within the ÇATI. Later than she continued to participate dance/movement workshops both in Turkey and abroad.

She also participated workshops of different disciplines (Butoh, Axis Syllabus, CI, Contemporary Dance, etc.) organized mainly by ÇATI, as well as ÇAK and ImPulsTanz festival in 2016. After a 4-years dance (mainly Contact improvisation) experience, Hazal discovered that there was no excuse to not able to dance. So with the intention to prove it, she started to publish dance videos under Peacedance Instagram account at the end of 2017. So she started to six-month Latin American journey adventure with dance and art focus. Throughout the journey, she participated 3 Contact Improvisation festivals, 1 month regular contact improvisation workshops and countless CI-JAMs. Dance and movement studies are ongoing with physiotherapists, body therapists, contemporary dancers and playmates who are reluctant to Contact Improvisation. At the moment, she continue to share her CI experience in Ankara with the supervision of Defne Erdur, at the Contact Improvisation jam and workshops.

Hazal’ın sosyal becerileri yaşadığı farklı ortamlar/kültürler ve deneyimler ile oldukça gelişmiştir ve kendi gelişimi ile ilgili (bedensel/zihinsel/ruhsal) sürekli bir araştırma halindedir. Hayatta yapmak istediklerini merkezinde tutmaya özen gösterir. Mimarlık, dans ve sanat merkezine en yakın konulardır.

Çocukken dansöz olmayı hayal eden Hazal büyürken bu hayali unutmuş ve şimdiki sanatsal gelişimine de yardımcı olan mimarlık mesleğini 2009 yılında edinmiştir. Daha sonra ekolojik mimarlığa gönül vermis ama Mimar olarak çalıştığı yıllarda hayal ettiği gibi bir ekolojik mimarlık yapamadığı için içindeki mutsuz çocuk ile konuşup dans aşkını hatırlamış ve İstanbul’da bir dans araştırmasından sonra 2013 yılında ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneğinde Kontak Doğaçlama ile tanışmıştır. İlk yıl ÇATI bünyesinde Defne Erdur’un yönettiği Kontak Doğaçlama atölyelerine katılarak başlayan dans macerası, yurt içi ve yurt dışındaki dans/hareket atölyelerine katılarak devam etmiştir. Ağırlıklı olarak ÇATI kapsamında organize edilen farklı disiplinlerdeki (Butoh, Axis Syllabus, CI, Çağdaş Dans, vs) atölyelerin yanı sıra ÇAK (Çıplak Ayaklar Kumpanyası) atölyeleri ve 2016’da ImPulsTanz festivaline katılmıştır. 4 yıllık ağırlıklı Kontak doğaçlama deneyiminden sonra Hazal dans edebilmek için hiçbir bahanenin olmadığını keşfetmiş ve bunu kanıtlamak niyeti ile ‘Danslabarış’ Instagram hesabını açarak 2017’nin sonundan itibaren Dans ve sanat odaklı 6 aylık bir Latin Amerika macerasına çıkmıştır.  Yolculuk boyunca 3 Kontak Doğaçlama festivali, 1 aylık düzenli Kontak doğaçlama atölyesi ve sayısız Jam’e katılma fırsatı bulmuştur. Dans ve hareket araştırmaları ise fizyoterapistler, beden terapistleri, çağdaş dansçılar ve Kontak Doğaçlamaya gönül veren oyun arkadaşlarıyla devam etmektedir. Şu anda ise Ankara başta olmak üzere bildiklerini Defne Erdur süpervizyonu ile Kontak Doğaçlama jam ve atölyelerinde paylaşımlar yapmaya devam etmektedir.

Hakan Demirtürk

HD

His relationship with dance and movement first began with Turkish folk dancing, break dance, electric boogaloo, and popping; now he mainly focuses on contact improvisation.

His involvement with Contact Improvisation began when he attended workshops held by Defne Erdur at ÇATI Contemporary Dance Artists’ Association, where two things became clear: he discovered that a lack of rules and the possibility to improvise were common to all the styles of dance he had been interested in the past, and that he preferred to merge a variety of different styles in his work; as a result, he decided to further his studies in the field and attended Contact Improvisation workshops held by Defne Erdur, Gabriel Greca, Mariana Montepagano, Keren BenAltabet, Sole Medina, Vangelis Legakis, Berndt Knappe, Martin Keogh, Ulli Witteman, Andrew de Lotbinière Harwood, Eszter Gal, Peter Pleyer and Sasha Dodo.

He also diversified his knowledge and experience by participating in numerous workshops on contemporary dance, Butoh, Forro, Skinner Releasing Technique, GiCheon, Acroyoga, Axis Syllabus, Alexander Technique, improvisation, and movement, some of which were held by KiTae Lee, Tetsuro Fukuhara, Krama Dance Company, Yoshiko Chuma, Marilia Coelho, Iida Shigemi, Angelo Aurelio, Suwan Kim, Whitney V. Hunter, Kuan-Yu Chen, Nicole Roerick, Wendy Jehlen, Lucas Kao, Barış Mıhçı, Pablo Dias, Bruno Caverna, Olcay Karahan, Ann Rodiger, Korhan Başaran, and Alex Miklosy.

He regularly holds Contact Improvisation sessions at ÇATI Contemporary Dance Artists’ Association and organizes workshops in Istanbul and other cities across Turkey.

Halk oyunları, break dans, electric boogaloo, popping ile başlayan dans ve hareket çalışmalarını Kontak Doğaçlama odaklı olarak sürdürmektedir.

Kontak Doğaçlama’ ya ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği bünyesinde Defne Erdur’un yönettiği atölyelere katılarak başlayıp, daha önce ilgilendiği dans stillerinin ortak özelliklerinin kurallardan uzaklık ve doğaçlama yapabilme olduğunu, kendisinin birçok farklı stili bir potada eritmeyi tercih ettiğini bu çalışmalarda daha açık bir şekilde keşfetmiş ve Defne Erdur, Gabriel Greca, Mariana Montepagano, Keren BenAltabet, Sole Medina, Vangelis Legakis, Berndt Knappe, Martin Keogh, Ulli Witteman, Andrew de Lotbinière Harwood, Eszter Gal, Peter Pleyer ve Sasha Dodo’ nun Kontak Doğaçlama atölye çalışmalarına katılarak bu alanda araştırmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca Çağdaş Dans, Butoh, Forro, Skinner Releasing Tekniği, GiCheon, Acroyoga, Axis Syllabus, Alexander Tekniği, doğaçlama ve hareket araştırmaları alanlarında da birçok atölyeye katılarak bilgi ve deneyimlerini çeşitlendirmektedir. KiTae Lee, Tetsuro Fukuhara, Krama Dance Company, Yoshiko Chuma, Marilia Coelho, Iida Shigemi, Angelo Aurelio, Suwan Kim, Whitney V. Hunter, Kuan-Yu Chen, Nicole Roerick, Wendy Jehlen, Lucas Kao, Barış Mıhçı, Pablo Dias, Bruno Caverna, Olcay Karahan, Ann Rodiger, Korhan Başaran, Alex Miklosy’ nin atölye çalışmaları bunlardan bazılarıdır.

ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’ nde düzenli olarak Kontak Doğaçlama paylaşımları yapmakta, İstanbul ve farklı şehirlerde atölye çalışmaları yürütmeye devam etmektedir.

Reklamlar