Eğitmenler / Teachers

 

Workshops by / Atölye yapacak eğitmenler:

Eszter Gál (HU)
Eszter_2014KB

Eszter Gál is a dancer, teacher, working at the University of Theater and Film Arts in Budapest, a certified Skinner Releasing Technique teacher, co-founder of Artman MM Association and member and co-leader of Co. Tánceánia since 2002.

She has been teaching since 1986 and practicing, studying and teaching releasing work and improvisation including Contact Improvisation for over 20 years. She has been creating her dance performances, performing solo and group improvisation since 1993, has been a guest teacher at Master workshops and International Festivals since 1998 and organizes national and international events, projects (Kontakt Budapest International Improvisation Festival, ECITE, PORCH, Ponderosa Tanzland, IDOCDE, LEAP). She is the co-founder of IDOCDE and the project coordinator and one of the researchers of the EU funded International project on documentation of Contemporary Dance Education REFLEX EUROPE (2015 – 2018).

Eszter Gál, dansçı ve eğitmen olarak Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesinde çalışmaktadır. Artman MM Derneğinin kurucularından olan Eszter ayrıca Skinner Releasing Tekniği (SRT) eğitmeni ve 2002’den beri Co Tánceánia yönetici üyesidir.

1986 beri eğitmenlik yapan Eszter “releasing” teknikleri ve Kontak Doğaçlama üzerine 20 yılı aşkın süredir uygulamalarda bulunmakta, öğrenmeye ve öğretmeye devam etmektedir. Kendi dans solo ve grup dans performanslarını 1993’den beri gerçekleştirmekte ve 1998’den beri ulusal ve uluslararası projeler düzenlemektedir (Kontakt Budapest International Improvisation Festival, ECITE, PORCH, Ponderosa Tanzland, IDOCDE, LEAP). IDOCDE’nin de kurucularından olan Eszter, AB destekli Uluslararası Çağdaş Dans Eğitimi Dökümantasyonu projesi REFLEX EUROPE (2015-2018) için proje koordinatörü ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Katja Mustonen (FI/DE)

katja3byAlex Zampini.jpg

Katja Mustonen is a Finnish dance maker and teacher, currently based in Berlin, working as a nomad. She graduated as dancer in Finland 2004, and holds a MA degree in “Contemporary Dance Education”(MA CoDE, HfMDK,Frankfurt 2010). Since 2008, she’s been teaching Contemporary Dance, Improvisation and Contact Improvisation internationally in institutions, festivals and other venues for dance. In her artistic work, she is curious about the states of presence and body’s ability to transform, embody, and transmit images into knowledge, emotions, language and atmosphere’s. Also, merging photography, video, sound and text together with materials or objects continues fascinating her in terms of finding more ways to express ideas and execute movement, creating the larger body of her artistic work.

Katja Mustonen Finlandiyalı bir dans yaratıcısı ve eğitmenidir, şu anda ise Berlin merkezli bir gezgin olarak çalışmaktadır. Bir dansçı olarak 2004’de Finlandiya’da eğitim görmüş ve “Çağdaş Dans Eğitimi” alanında master yapmıştır (MA CoDE, HfMDK, Frankfurt 2010). 2008’den beri uluslararası enstitülerde, festivallerde ve diğer ortamlarda Çağdaş Dans, Doğaçlama ve Kontak Doğaçlama eğitimleri vermektedir. Sanatsal işlerinde, bedende farkındalık halleri ve dönüşme kapasitesi, içselleştirme, imajları bilgi, duyu dil ve atmosfere dönüştürme konularına olan merakını kullanmaktadır. Ayrıca fotoğraf, video, ses ve metinleri diğer malzemeler ve objeler ile bütünleştirmek, onu yeni ifade yöntemleri bulma, hareketler oluşturma yolunda heyecanlandırmakta ve sanatsal işlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Filip Wencki (PL)

Unfortunately Filip will not be with us due to his health issues. Here is his message for Fall in CI participants: https://youtu.be/B5ZTZXd7sTk

Filip Wencki - in movement 3.jpgContact Improvisation dancer, improviser, physical actor, director and teacher. Cofounder of the physical theatre/dance company The line of Night. Member of an international theatre research group The bridge of Winds lead by Odin Teatret. Co-creator and artistic director of multiple dance and video dance projects.

In the past occupied with traditional martial arts (Aikido, Wing Tsun) and modern fight systems (Krav Maga, Brasilian Jujitsu). For years now occupied with contact dance and physical movement. Performs and teaches internationally both for dance and physical acting (Columbia, Thailand, Malesia, Mexico, Denmark, France, Germany, Sweden, Czech, Poland). After years of training, still surprised by the endless possibilities in movement and expression.

Sağlık sorunları nedeniyle, Filip maalesef bizimle olmayacak. Burada Fall in CI katılımcıları için gönderdiği video mesajı bulabilirsiniz: https://youtu.be/B5ZTZXd7sTk

Kontak Doğaçlama dansçısı, doğaçlama sanatçısı, fiziksel oyuncu, yönetmen ve eğitmendir. Fiziksel tiyatro ve dans kumpanyası “The Line of Night” ‘ın kurucularındandır. Pek çok dans ve video dans projelerinde yaratıcı ve artistik yönetmen olarak çalışmıştır. Geçmişinde geleneksel dövüş sanatları (Aikido, Wing Tsun) ve modern dövüş sistemleri (Krav Maga, Brasilian Jujitsu) ile ilgilenmiştir. Uzun yıllardır Kontak Doğaçlama ve fiziksel hareketle uğraşmaktadır. Dans ve fiziksel oyunculuk alanlarında pek çok ülkede (Kolombiya, Tayland, Malezya, Meksika, Danimarka, Fransa, Almanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya) uluslararası performanslar sunmuştur. Yıllardır süregelen eğitiminin ardından halen hareket ve ifadeye dair yeni yöntemler bulmak onu şaşırtmaktadır.

Edo Ceder (IL)

edo-ceder

Edo Ceder has been practicing and studying Contact and Improvisation, as well as contemporary dance since 1999, and teaching since 2006. He is holding weekly classes of CI and Improvisation, as well as hosting a monthly Jam. He created and danced in contemporary dance pieces and performed with them in Israel and abroad. He has worked with people in personal processes through the “Grinberg method”. He carries a 2nd degree black belt in Jujitsu and used to teach to children and adults. He has a B.A. in Psychology. He is a MA candidate in dance at the jerusalem academy of music and dance.

“I look at CI as a practice and play with weight and the physical forces, while at the same time honing skills of non-verbal communication, presence, attention and plain fun”

Edo Ceder, 1999’dan bu yana Kontak Doğaçlama ve Çağdaş Dans alanında çalışmalarını sürdürmekte ve 2006’dan beri de eğitmenlik yapmaktadır. Haftalık Kontak Doğaçlama ve Doğaçlama dersleri vermekte, ayda bir de Jam’e ev sahipliği yapmaktadır. Çağdaş dans eserleri yaratmış, icra etmiş ve bunları hem İsrail’de hem de yurt dışında sunmuştur. “Grinberg Metodu” ile, insanların kişisel süreçleri üzerine çalışmıştır. Jujitsu’da 2. derece siyah kuşak sahibidir ve geçmişte hem yetişkinler hem çocuklar için eğitmenliğini yapmıştır. Psikoloji lisans derecesine sahiptir. Jerusalem Müzik ve Dans Akademisi’nde yüksek lisansını sürdürmektedir.

“Ben Kontak Doğaçlama’ys bir pratik olarak bakıyorum. Ağırlıkla ve fiziksel güçlerle oynarken aynı zamanda, sözel olmayan iletişim, mevcudiyet, dikkat ve yalın eğlence becerileri geliştiriyorum.”

Jurij Konjar (SI)

jurij

Jurij Konjar was born in 1978 in Ljubljana. He trained Judo and singing from an early age, then began dancing with ballroom competitions. For some reason he never stopped dancing, while dancing became many things previously unimaginable… In 2007 he suffered a head injury that shifted the focus of his work towards the potential of the present moment. A years-long, in-depth observation of Steve Paxton’s Goldberg Variations video started an ongoing process of discovery.

July 2018: “At this moment, what keeps me going: on the level of community, to find a match between what is needed and what I’m interested in bringing. And so I’m constructing a nomadic working environment for performing-arts artistic practices, under the name Habitat. I also establish contexts for people to explore performance as a way of sharing their working processes. I keep performing regularly, mostly improvisation, sometimes alone. Teaching is a constant challenge and feedback for my practice; through games, scores and perspectives proposed, I give workshops on improvisation performance, on constructing scores, on instant composition in duets, etc. I teach Contact improvisation as I have come to practice it – in a state of constant fall, following movement in instant interaction with a partner. Writing about dance and interactions is another part of the daily practice, a place for reflecting-on and informing the dancing. I keep exploring communication with tango dancers, through what is essentially a vertical, frontal, boilt-down version of Contact Improvisation (NOT Contango!).

As the learning continues, I aim to stay at the same time naïve as well as analytical about movement and the processes that give birth to it. The dancing as I perceive it is not limited to the studio, to a life-period, nor to movement; but has to do principally with observation, communication and learning.”

More info here:

https://www.facebook.com/jurij.konjar

and here:

http://ski.emanat.si/jurij-konjar/

Some video links are here:

https://vimeo.com/search?q=jurij+konjar

to point a few out, here:

2015 https://vimeo.com/121118489

2016 https://vimeo.com/182034857

2018 https://vimeo.com/268876158

Jurij Konjar 1978’de Ljubljana’da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren Judo ve şan eğitimi aldı, sonra salon dansları yarışmalarıyla dans etmeye başladı. Nedendir bilinmez, dans etmeyi hiç bırakmadı, dans onu hayal dünyasının ötesine taşıdı… 2007 yılında yaşadığı bir kafa travması sonrasında, çalışmasının odağını şimdiki anın potansiyeline doğru kaydırdı. Steve Paxton’un Goldberg Variations videosu üzerine yıllar süren ve derinlemesine incelemesi, halen devam eden bir keşif sürecini başlattı.

Temmuz 2018: “Şu anda devam etme motivasyonum: topluluk düzeyinde ihtiyaç duyulan şeyle kendi ilgi alanım arasında bir eşleşme bulmak. Bu yüzden Habitat adı altında performans sanatları alanında yapılan çalışmalar için göçebe bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışıyorum. Ayrıca, insanların kendi çalışma süreçlerini paylaşmalarının bir yolu olarak performansı araştırmaları için ortamlar oluşturuyorum. Düzenli olarak, çoğunlukla doğaçlama ve bazen solo performanslar yapmaya devam ediyorum. Öğretmenlik pratiğim, benim kişisel/sanatsal pratiğim için sürekli bir meydan okuma ve geri bildirim oluyor; oyunlar, skorlar ve perspektifler önererek, doğaçlama performans, skor oluşturma, düetlerde anlık kompozisyon vb. ile ilgili atölyeler veriyorum. Süreğen bir düşüş içinde, partnerle anlık etkileşim içinde hareketi takip ederek Kontak Doğaçlama’yı pratik etmeye başladığımdan beri, öğretmeye de başladım. Dans ve etkileşimler üzerine yazmak, günlük pratiğimin başka bir parçası; dans üzerine kafa yorduğum ve besleyen bir alan. Tango dansçılarıyla, temelde Kontak Doğaçlama’nın dikey, frontal ve damıtılmış bir versiyonu olan iletişimi araştırmaya devam ediyorum. (Contango değil!)

Öğrenme süreci devam ederken, hareket ve hareketi ortaya çıkaran süreçler hakkında hem naif kalmayı hem de aynı zamanda analitik olmayı amaçlıyorum. Benim algıladığım şekliyle dans, stüdyoyla, hayatın bir dönemiyle ya da hareketle sınırlı değil; ancak temelde gözlem, iletişim ve öğrenme ile ilgili.”

Daha fazla bilgi için:

https://www.facebook.com/jurij.konjar

http://ski.emanat.si/jurij-konjar/

Videolar:

https://vimeo.com/search?q=jurij+konjar

2015 https://vimeo.com/121118489

2016 https://vimeo.com/182034857

2018 https://vimeo.com/268876158

Laura Doehler (DE)

Laura_Dohler

Picking up on impermanence and change Laura choses improvisation as the format to trace and train focus that observes change. She initiates collective processes that in themselves facilitate and disseminate an embodiment of ideas, which circle around social connectivity and manifest via events that people can participate in and witness. The shedding of boundaries of self and other and the integration of performance and practice as part of everyday life are reoccurring themes. The most recent work of Exit Map which Laura is founder of, The Shared Training Practice in SE London, the Free to Move Movement, and Trilogy Twerk a Sonata, are projects brought to life in close dialogue with other cross-disciplinary artists that build on collective ownership and are defined by processes; the product being ourselves changing. Laura Doehler, BA (Dance Theatre) and MA (Performance Making), teaches movement (release, CI, improvisation, composition and movement analysis) in HE at the National School of Circus Arts London. H2dance, Tara’ Darquin, Monsur Ali and Anne-Gaelle Thiriot are artists she is currently working with as performer, collaborator and researcher.

Laura geçicilik ve değişimi anlamaya çalışırken doğaçlamayı, değişimi gözlemleyen bakışı izleme yolu olarak seçer ve eğitim biçimi olarak benimser. Kendi içlerinde düşüncelerin içselleştirilmesini kolaylaştıran ve yaygınlaştıran, sosyal bağlantısallık etrafında şekillenen kolektif süreçlere önayak olur; insanların katılabileceği ya da tanık olabileceği etkinlikler yoluyla bu süreçleri görünür kılar. Ben ve öteki’nin sınırlarının dağılması, performans ve pratiğin gündelik yaşamın bir parçası olarak bütünleştirilmesi yeniden yeniden oluşan temalarıdır. Laura’nın kurucusu olduğu Exit Map’in en son işi, SE Londra’daki Paylaşılan Çalışma Pratiği (The Shared Training Practice), Hareket Serbest Hareketi (Free to Move) ve Trilogy Twerk’in Sonata adlı çalışması, diğer, kolektif mülkiyet üzerine kurulu ve süreçlerle tanımlanan, projeleridir. Bu projeler, ürünün değişmekte olan sanatçıların kendileri olduğu topluluklar dahilinde, disiplinlerarası diğer sanatçılarla yakın diyalog içinde hayata geçer. Dans Tiyatrosu (BA) ve Performans Yapımı (MA) derecelerine sahip Laura Doehler, Londra’daki Circus Arts Ulusal Okulu’nda HE’de “release”, Kontak Doğaçlama, doğaçlama, kompozisyon ve hareket analizi gibi çeşitli hareket formlarında dersler vermektedir. H2dance, Tara ‘Darquin, Monsur Ali ve Anne-Gaelle Thiriot, halen performans sanatçısı, ortak ve araştırmacı olarak birlikte çalıştığı sanatçılardır.

Defne Erdur (TR/FR)

defne1-e1531912914586.jpgDefne Erdur is a dance artist and a sociologist working in the fields of performing arts, therapy and education. She is trained in Contemporary Dance (PhD), Sociology (MA), Intermodel Art Therapy & Creativity, Body Therapies (Deep Tissue Release, Trigger Point & Movement, Integrative Craniosacral Therapy), Meditation, and Trauma Healing (Somatic Experiencing). She is the co-founder and editor of idocde.net.

In 2016 she completed her PhD thesis in Turkey (DANCE EDUCATION ON THE TRANSITIVE LINE BETWEEN LIFE AND ART: Contributions of the Technique, Methodology and Pedagogy of Contact Improvisation to the Physical, Artistic and Psycho-social Development of Amateur Dancers). In 2017 she co-published mindthedance.com: A Guide/Movement to Document Contemporary Dance/ Movement Teaching, as an outcome of the REFLEX Europe Project.

Besides her private practice, she had been regularly teaching at ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, MSGSU Istanbul State Conservatory, CI-Turkey, ElimSende and ÇATI Associations. She also gives her workshops (Hunting Gathering Cultivating, Every Body Knows, Mind the Body, and Embodying Time) around the world (Tanzhaus Zurich, Konservatorium Wien, Mandala İstanbul, Kuala Lumpur, Vienna, Berlin and Freiburg CI Festivals…), working with different populations (professional and amateur movers, therapists, women, and migrant children and youth).

Her movement teaching practice is mostly informed by her intensive trainings with Simone Forti, Julyen Hamilton, John Britton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Kirstie Simson, Nita Little, Frey Faust, Keith Hennessy, Aydın Teker, Marcia Plevin and Julia Buckroyd. Today, she continues her quest within Body Mind Centering, Axis Syllabus and Integral Somatic Psychology studies.

Defne Erdur performans sanatları, terapi ve eğitim alanlarında çalışan bir dans sanatçısı ve sosyologdur. Çağdaş Dans (PhD), Sosyoloji (MA) ve İntermodel Sanat Terapisi ve Yaratıcılık yanısıra Travma İyileştirme (SEP) eğitimleri almıştır.  idocde.net platformunun kurucularından biridir ve editörüdür.

Sanat ve yaşam arasındaki geçirgen çizgide dans eğitimi : Kontak doğaçlama teknik, yöntem ve eğitim yaklaşımlarının amatör dansçılarda fiziksel, sanatsal ve psiko-sosyal gelişime katkısı” başlıklı sanatta yeterlik tezini Türkiye’de tamamladı. 2017’de REFLEX Europe Projesinin çıktısı olarak, Çağdaş Dans / Hareket Eğitiminin Dokümantasyonu Rehberi mindthedance.com’u Reflex ekibiyle birlikte hazırlayıp yayınladı.

Kişisel pratiğinin yanı sıra, ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali, MSGSU İstanbul Devlet Konservatuarı, Kontak Doğaçlama – Türkiye, ElimSende ve ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği bünyesinde düzenli olarak dersler vermiştir. Ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde (Tanzhaus Zurich, Viyana Konservatuarı, Mandala İstanbul, Kuala Lumpur, Viyana, Berlin and Freiburg Kontak Doğaçlama Festivali…), farklı topluluklara (profesyonel ve amatör dansçılar, terapistler, kadınlar, göçmen çocuklar ve gençlik) Avcı, Toplayıcı, Sanatçı (Hunting Gathering Cultivating), Her Beden Bilir (Every Body Knows), Zihin Vücut Bulunca (Mind the Body), ve Zamanı Bedene İşlemek  (Embodying Time) atölyelerini vermeye devam etmektedir.

Hareket ve öğretmenlik pratiği en çok, Simone Forti, Julyen Hamilton, John Britton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Kirstie Simson, Nita Little, Frey Faust, Keith Hennessy, Aydın Teker, Marcia Plevin ve Julia Buckroyd’la yaptığı yoğun eğitim ve çalışmalardan beslenir. Son zamanlarda, Beden Zihin Merkezleme (BMC), Axis Syllabus ve Bütüncül Somatik Psikoloji (ISP) çalışma alanlarında araştırmalarına devam eder.

 

Davetli diğer eğitmenler / Guest teachers:

Peter Pleyer (DE)

IMG_1706 2

Peter Pleyer studied dance at the European Dance Development Centre in Arnhem. He worked as dancer and choreographic assistant with Yoshiko Chuma (New York) and Mark Tompkins (Paris). In Holland, Peter choreographed his own dances (i.e. participant at the choreography competition Groningen) In 2000 Peter moved to Berlin and worked with a.o. Martin Nachbar, Alex B. and Felix Ruckert. With a big interest in the theoretical studies of dance and dance making, he developed “choreographing books” (2005) a lecture/installation, with his view on the development of dance studies in the US and Europe.

He taught his workshop “History in Practice” at P.O.R.C.H. – Stolzenhagen, for the MA programm at ArtEZ in Arnhem, at the HZT Berlin and at Tanzquartier Vienna. In 2014 he resumed successfully his choreographic work with the solo “Ponderosa Trilogy” and the quartet/international improvisation format “Visible Undercurrent” (with a.o. Meg Stuart and Sasha Waltz). In November 2017 his group choreography „cranky bodies dance reset“ was performed at Sophiensaele Berlin. He is a regular guest teacher for Anatomical Release and Contact Improvisation for Meg Stuart/Damaged Goods and was guest lecturer at the UdK/HZT in Berlin in 2015/2016.

Peter Pleyer, Arnhem’deki Avrupa Dans Geliştirme Merkezi’nde (European Dance Development Centre) dans eğitimi aldı. Yoshiko Chuma (New York) ve Mark Tompkins (Paris) ile dansçı ve koreografi asistanı olarak çalıştı. Peter, Hollanda’da kendi dans koreografilerini yaptı (örn. Groningen’de Koreografi yarışmasına katıldı). 2000 yılında Berlin’e taşındı ve a.o. Martin Nachbar, Alex B. ve Felix Ruckert ile çalıştı. Dans ve dans yapımıyla ilgili kuramsal çalışmalara büyük ilgi gösteren Peter, ABD ve Avrupa’da dans çalışmalarının gelişmesi konusundaki görüşlerini sunduğu ​​”choreographing books (koreografi yapan kitaplar)” (2005) adlı bir konferans / enstalasyon geliştirdi.

“Uygulamada Tarih” atölyesini P.O.R.C.H. – Stolzenhagen’da, Arnhem’deki ArtEZ yüksek lisans programında, HZT Berlin’de ve Tanzquartier Vienna’da verdi. 2014 yılında koreografik çalışmalarını, “Ponderosa Trilogy” solosu ve dörtlü / uluslararası doğaçlama formatında “Visible Undercurrent” (a.o. Meg Stuart ve Sasha Waltz ile birlikte) ile başarıyla sonuçlandırdı. 2017 Kasım ayında grup koreografisi “cranky bodies dance reset”, Sophiensaele Berlin’de gösterildi. Meg Stuart / Damaged Goods’un misafir eğitmeni olarak düzenli Anatomik Bırakma (Anatomical Release) ve Kontak Doğaçlama dersleri vermektedir. 2015/2016’da Berlin’de UdK / HZT’de misafir öğretim görevlisiydi.

Şebnem Aksan (TR)

Şebnem Selışık Aksan

Prof. Sebnem Selışık Aksan was born in Ankara in 1943. She started her ballet training with Beatrice Appelyard Fenmen. Aksan continued her training at the Arts Educational School in London and the Julliard School in New York. She is the founder of the Ballet Department in the State Conservatory of Mimar Sinan Fine Arts University, where she has served as the Head of the Modern Dance Branch. Aksan has given Dance Art classes not only at Mimar Sinan University but also Boğaziçi and Koç Universities. She has been committed to developing modern dance in Turkey. In addition to being a teacher and choreographer, Prof. Aksan is a director and has written articles and critiques, organized workshops and contributed to foreign relations.

Şebnem Selışık Aksan, 1943 yılında Ankara’da doğdu. Bale eğitimine Beatrice Appelyard Fenmen ile başladı. Aksan, eğitimine Londra’daki Arts Educational School’da ve New York’taki Julliard Okulu’nda devam etti. Modern Dans Ana Sanat Dalı Başkanlığını yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nün kurucusudur. Aksan, Balet, Dans Tarihi, Doğaçlama ve Hareket derslerini sadece Mimar Sinan Üniversitesi’nde değil, Boğaziçi ve Koç Üniversitelerinde de verdi. Türkiye’de çağdaş dansı geliştirmeye kendini adamıştır. Bir öğretmen ve koreograf olmasının yanı sıra, Prof. Aksan bir yöneticidir. Dans sanatı üzerine makaleler ve eleştiriler yazmış, dans ve somatik çalışmalar alanında atölyeler organize etmiş ve dış ilişkilerin gelişmesinde, işbirliklerinin artmasında katkıda bulunmuştur.

 

Musician / Müzisyen:

Charlie Rabuel (FR)

CharlieRabuel

Charlie Rabuel is a musician, composer and pedagogue from France. Multi-instrumentist, he comes from classical and jazz percussions that he studied in conservatoire before diving in contemporary esthetics, turkish music and free improvisation. For 5 years now he plays for contact events in Turkey and Germany, listening and reacting to bodies and movements in a playful and light way. Constantly reflecting on the links between sound and bodies, movement and music, silence and breath, Charlie developed a personal musical approach to contact music nourished with his second passion : photography and filmography.

Charlie Rabuel, Fransız bir müzisyen, besteci ve eğitimcidir. Müziğinde çok sayıda enstrüman kullanır. Çağdaş estetiğe, Türk müziğine ve serbest doğaçlamaya giriş yapmadan önce konservatuarda klasik ve caz perküsyonları eğitimi almıştır. Son 5 yılda Türkiye ve Almanya’daki Kontak Doğaçlama etkinliklerinde, bedenleri ve hareketleri dinleyerek onlara oyuncu ve hafif tepkiler vererek müzik yapmaktadır. Ses ve bedenler, hareket ve müzik, sessizlik ve nefes arasındaki bağlantılar üzerinde sürekli çalışan Charlie, ikinci tutkusu fotoğraf ve filmografi ile de beslenen özgün müzikal yaklaşımını Kontak Doğaçlama için ses alanı açtığı çalışmalarla da geliştirmektedir.

 

Reklamlar