Dinlenen Bedenler @ Ankara – Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Dinlenen Bedenler

Kontak Doğaçlama temelleri & Ses atölyeleri

16-23-30 Ekim & 6 Kasım Cumartesi
12:30-14:30

Bedenlerimizin dansını/seslerini dinlemeye ve böylece birazcık dinlenmeye davetlisiniz.

Sadece yürümek için yaratılmamış bu beden ya da sadece konuşmak için değil ses. Hazal Kaya, kendi sesini keşfinden ve yıllardır Kontak Doğaçlama çerçevesinde gerçekleştirdiği özenli hareket/dans araştırmalarından aldığı ilhamla bir atölye serisi tasarladı. Yetişkin dünyasının içinde sıkışmış bedenlerimizi rahatlatmak için sizleri Harmoni Psikolojik Danışmanlık’a davet ediyor.

Atölye çağrısı 18 yaşından büyük herkes için geçerlidir. Herhangi bir dans geçmişi vs. gerekMEmektedir.

‘Dinlenen Bedenler’ her oturumu 2 saat olan toplam 4 buluşmadan oluşmaktadır.

Atölye Katkı Payı

İlk ders: 75₺ (Öğrenci 60₺)

Tüm atölyeler (4 hafta): 250₺

Pandemi koşullarından dolayı atölye kapasitesi 5 kişidir.

Kolaylaştırıcı: Hazal Kaya

Kayıt için: 0530 953 56 06

Mekan: Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi / Barbaros mah, Büyükelçi Sk. No:20/10, 06680 Çankaya/Ankara


// ENGLISH

Listened Bodies

Contact Improv Basics and Sounds Workshops

16-23-30 October & 6 November Saturday

12:30 -14:30

This body is not created only for walking or sound does not exist only for talking. Hazal Kaya who gets inspired from her own voice discovery and searching movement/dance carried out  for years within the framework of Contact Improv designed workshop series. We are inviting you to Harmoni Psychology Consulting Center for relieving bodies that are stuck in the adult’s world.

Workshop invitation is for everyone over the age of 18. Dance background is NOT required.

Listened Bodies consists of 4 meetings and each session is 2 hours.

Workshop price:

First workshop: 75 TL (for students 60 TL)

All workshops (4 weeks):250 TL

The capacity of the workshop is 5 people because of the pandemic condition.

Facilitator: Hazal Kaya

For Registration: 0530 953 56 06

Venue: Harmoni Psychological Consultancy Center / Barbaros mah, Büyükelçi Sk. No:20/10, 06680 Çankaya/Ankara

Dinlenen Bedenler @ Ankara – Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Dinlenen Bedenler

Kontak Doğaçlama temelleri & Ses atölyeleri

9 Ekim Cumartesi / 15:30-17:30 (4 hafta boyunca*)

Bedenlerimizin dansını/seslerini dinlemeye ve böylece birazcık dinlenmeye davetlisiniz.

Sadece yürümek için yaratılmamış bu beden ya da sadece konuşmak için değil ses. Hazal Kaya, kendi sesini keşfinden ve yıllardır Kontak Doğaçlama çerçevesinde gerçekleştirdiği özenli hareket/dans araştırmalarından aldığı ilhamla bir atölye serisi tasarladı. Yetişkin dünyasının içinde sıkışmış bedenlerimizi rahatlatmak için sizleri Harmoni Psikolojik Danışmanlık’a davet ediyor.

Atölye çağrısı 18 yaşından büyük herkes için geçerlidir. Herhangi bir dans geçmişi vs. gerekMEmektedir.

‘Dinlenen Bedenler’ her oturumu 2 saat olan toplam 4 buluşmadan oluşmaktadır. İlk buluşma tanıtım dersi niteliğinde olacaktır. 

*Yeterli katılımcı sağlanırsa atölyenin geri kalan 3 buluşması katılımcılarla belirlenecek günde gerçekleştirilecektir.

Atölye Katkı Payı

İlk ders: 75₺ (Öğrenci 60₺)

Tüm atölyeler (4 hafta): 250₺

Pandemi koşullarından dolayı atölye kapasitesi 5 kişidir.

Kolaylaştırıcı: Hazal Kaya

Kayıt için: 0530 953 56 06

Mekan: Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi / Barbaros mah, Büyükelçi Sk. No:20/10, 06680 Çankaya/Ankara


// ENGLISH

Listened Bodies

Contact Improv Basics and Sounds Workshops

9th October / 15:30-17:30 (4 weeks*)

This body is not created only for walking or sound does not exist only for talking. Hazal Kaya who gets inspired from her own voice discovery and searching movement/dance carried out  for years within the framework of Contact Improv designed workshop series. We are inviting you to Harmoni Psychology Consulting Center for relieving bodies that are stuck in the adult’s world.

Workshop invitation is for everyone over the age of 18. Dance background is NOT required.

Listened Bodies consists of 4 meetings and each session is 2 hours. First meeting is an introductory. 

*If enough participants are provided, the remaining 3 meetings of the workshop  will take place on a determined date with the participants.

Workshop price:

First workshop: 75 TL (for students 60 TL)

All workshops (4 weeks):250 TL

The capacity of the workshop is 5 people because of the pandemic condition.

Facilitator: Hazal Kaya

For Registration: 0530 953 56 06

Venue: Harmoni Psychological Consultancy Center / Barbaros mah, Büyükelçi Sk. No:20/10, 06680 Çankaya/Ankara

Kontak Doğaçlama Paylaşımı @ Edremit-İDA Dojo

Temas, mesafe, yakınlık kavramlarının değiştiği ve diğer bedenlerle kurduğumuz ilişki ve iletişimin yeniden tanımlandığı zamanlardan geçmekteyiz. Kendimizle ve çevreyle yeniden bağ kurmak adına ufak ufak kontak doğaçlama paylaşımlarına başlıyoruz. Kontak Doğaçlama Türkiye Ekibinden Yağmur, Edremit’te İda Dojo’da düzenli paylaşımlara başlıyor. Detaylar aşağıda! 

“Beden bedene sohbet”

Her Çarşamba 17:00-18:30 (6 Ekim’den itibaren)

1970’lerin başında Amerika’da çağdaş dans alanı içindeki hareket araştırmaları ile ortaya çıkmış ve dönemin kültürel hareketleriyle de birlikte amatör ve profesyonel dansçılar tarafından gelişmekte ve pratik edilmektedir. 

Doğaçlama bir dans formu olan Kontak Doğaçlama duyular ve duyumsamalar aracılığı ile yer çekimi, ivmeyi de kullanarak ile mekanı ve mekandaki bedenleri algılayarak, dinleyerek temas kurmaya, beden bedene iletişime dayanır. 

Bu paylaşımlar beden farkındalığını ve bedensel iletişim becerilerini destekleyecek, tekli ya da eşli çalışmalar* ile birlikte ve özgür hareket etmeye bir davettir. Beden ve zihni şimdiye ve buraya getirmeye, gevşemeye ve tanımaya dair çalışmalar içerir. Duyumlar aracılığı ile kendini ve diğer bedenleri dinleme yollarını gösterir. Dans, daha çok hareket eden bir bilmece gibidir. Kimsenin ne olacağını önceden bilemediği, her şeyin anda geliştiği bu dans, fiziksel bir sohbet niteliği taşır. 

Herkesin katılımına açık olan bu paylaşımlar birbirinden bağımsızdır. Her hafta belirli bir odak ile hem teknik hem yaratıcı doğaçlama hem de farkındalık çalışmaları bir arada sunulacaktır. Düzenli devam etmenizi tavsiye ederim. 

Çalışmalara katılmak ya da daha fazla bilgi için İda Dojo‘ya yazabilirsiniz. Çalışmalar en az 1 en fazla 6 kişi ile gerçekleşecektir. Daha fazla bilgi için: 0505 700 31 05

*Eşli çalışmalar pandemi koşullları gözetilerek düzenlenmiştir ve solo çalışmaya açıktır. 

*Bu paylaşım alanı açık şapka usulüyle yapılacaktır, gönülden yapacağınız katkıya açıktır. 

Kolaylaştırıcı: Yağmur Kutlar


Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım eğitimlerini tamamladıktan sonra kırsalda topluluk yaşamı, sürdürülebilirlik ve katılımcı tasarım çalışmalarında farklı dernek ve projelerde yer almış, halen Herkes için Mimarlık Derneği ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2011’den bu yana Yoga pratiği, 2014’ten bu yana da Bedensel Terapiler ve Kontak Doğaçlama ile hareket araştırmalarını sürdürmektedir. 2015’ten bu yana Yoga eğitmenliği yapmakta, 2018’den bu yana da Kontak Doğaçlama ekibinin bir parçası olarak hem atölye kolaylaştırıcılığı yapmakta, hem de uluslararası buluşmanın organizasyonunda yer almaktadır.

Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği ile 2013’te başlayan çocuklarla yaratıcı hareket ve doğaçlama, mekan tasarımı gibi atölyelere devam etmekte, İda Dojo’nun parçası olarak hem yetişkinler hem de çocuklarla hareket alanını tutmanın ve genişletmenin hayalini kurmaktadır. 2020’den bu yana Çocuk Gelişimi lisans programına devam etmektedir. Yoga, yaratıcı hareket, doğaçlama ve meditasyon çalışmaları sürdürmenin yanında, Aikido çalışmalarından da beslenmekte ve farklı disiplinlerle çalışma merakını korumaktadır.


Fotoğraf: Cansu Kabakçı


Contact Improvisation Sharings

We are going through times when the concepts of contact, distance, and closeness have changed and our relationship and communication with other bodies has been redefined. In order to reconnect with ourselves and the environment, we start small contact improvisations. Yağmur from the Contact Improvisation Turkey Team starts sharing regularly at the Ida Dojo in Edremit. Details below!

Body to Body Talk

Every Wednesday 17:00-18:30 (From 6th October)

It emerged with the movement researches in the field of contemporary dance in the USA in the early 1970s and is developed and practiced by amateur and professional dancers along with the cultural movements of the period.

Contact Improvisation, which is an improvised dance form, is based on making contact, body-to-body communication by perceiving and listening to the space and the bodies in the space by using gravity and acceleration through the senses and sensations.

These posts will support body awareness and bodily communication skills, and are an invitation to act freely and together with single or paired work*. It includes work on bringing body and mind into the here and now, relaxation and recognition. It shows the ways of listening to oneself and other bodies through sensations. Dance is more like a moving puzzle. This dance, where no one can predict what will happen and everything develops at the same time, is a physical conversation.

These sharings, which are open to everyone’s participation, are independent of each other. Each week, both technical and creative improvisation and awareness studies will be presented together with a specific focus. I recommend that you continue regularly.

You can write to us to participate in the studies or for more information.

The works will be carried out with a minimum of 1 and a maximum of 6 people.

*Partner works are organized by considering the pandemic conditions and are open to solo work.

*This sharing area will be held in the open hat method, it is open to your contribution.

Facilitator: Yağmur Kutlar

More info: 0505 300 31 05

Venue: İda Dojo / Cennetayağı, 10/A, 799. Sk. No:, 10300 Edremit/Balıkesir

Dilek & Yağmur ile Kontak Doğaçlama Kampı

Bu buluşmada, Kontak Doğaçlama’nın temel prensiplerinden ve farkındalık egzersizlerinden yararlanarak, herhangi bir mükemmel forma ulaşma, güzel görünme ya da başarma kaygısı olmaksızın kendimizi hareket içinde keşfedeceğiz. Rahat ve güvende hareket etmeyi kolaylaştıracak, bedenimizin hareket kapasitesini genişletecek egzersizlerle yaratıcı hareket olasılıklarını araştıracağız. Yerle, eşle ve mekanla ilişki kurmanın farklı biçimlerini deneyimlediğimiz doğaçlama danslar yapacağız. 

Bu dans buluşması, herhangi bir hareket tecrübesi veya Kontak Doğaçlama’ya dair ön bilgi gerektirmez. Her seviyeye açıktır. Atölyeler boyunca, henüz tanışmamış olan katılımcılar, Kontak Doğaçlama ile tanışabilecek, temel prensipleri hakkında bilgi edinebileceklerdir. Bunun yanında, her bir atölyede bir konuya odaklanacağımız için, Kontak Doğaçlama tecrübesi  olan katılımcılar da, bu konularda derinleşme, teknik becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Atölyelerde çokça sorgulayacak, bedenimizle düşünmeyi ve araştırmayı deneyecek, bol bol dans edecek ve eğleneceğiz.

Tarihler: 23-26 Eylül  

Mekan: Vadi Manasır / Seferihisar-İzmir 

Kayıt ve tüm detaylar: vadimanasir@gmail.com / 0530 3858780

23 Eylül Perşembe akşamı bir araya gelerek ve tanışarak başlayacağız.

24-25 Eylül sabah ve akşam 2’şer saatlik çalışmalar ile belirli konulara odaklanarak çalışacağız. 26 Eylül sabahı son bir buluşma ile kampı sonlandıracağız. Gün içinde araştırma yapmak, çalışmak, gezmek, dinlenmek ya da ne ise ihtiyacınız onu karşılayacak bol bol zamanımız olacak. 

*** Kontak Doğaçlama kampında salgın koşulları gözetilerek ve kişilerin tercihlerine uygun olarak eşli çalışmalar solo alternatifleriyle birlikte önerilecektir. Özellikle temas etmek ile ilgili kaygınız varsa bu konuda bizimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. 

Kamp boyunca, birbirini takip edip tamamlayacak üç konuya odaklanarak bu konularda derinleşeceğiz. 


  1. Unlearning – Bildiğini unutmak

Kendimizi olabildiğince açabilmek; tanıdık olmayanı, bilinmeyeni deneyebilmek için ihtiyaç duyduğumuz güvenli alanı birlikte kurmaya çalışacağız. Birlikte kurduğumuz bu güvenli alanda önceden bildiklerimizi unutmayı, alışkanlıklarımızdan vazgeçmeyi, kendimizi ve hareketimizi her seferinde yeniden ve başka türlü öğrenmeyi deneyeceğiz.

  1. Inhabiting – ‘Yer’leşmek

Birbirimiz için ve birlikte yarattığımız farklı hallere yerleşme süreçlerimizi paylaşacağız. Bizim için içinde kalması zorlu olabilen hallerde bile “yer”leşmeyi, yerleştikçe nelerin değiştiğini deneyimleyeceğiz.

  1. Opening to the world / to others – Dünyaya ve başkalarına açılmak

Serinin son atölyesinde, bir açıklık arayışında olacağız. Ağ gibi birbirlerine uzanan ve bağlanan köklerimizden aldığımız destekle, kendimizi hem kendimize hem etrafımıza açmanın yollarını arayacağız. Tüm duyularımızı dünyayla bağlantı kurmak üzere açmayı; bu yaşamı paylaştığımız tüm varlıklarla birlikte oluşumuzu, bağlantımızı desteklemek üzere aktifleştirmeyi araştıracağız.


Program(Hava koşullarına göre programda değişiklikler olabilir.)

23 Eylül Perşembe

16:00-17:00 – Varış yerleşme

17:00-18:30 – Buluşma-Tanışma

19:00-20:00 – Yemek

24 Eylül Cuma

08:00-09:00 – Sabah çalışması – 1

09:00-10:00 – Kahvaltı

10:30-12:00 – Sabah çalışması – 2

12:00-16:00 – Boş vakit-araştırma/ dinlenme zamanı

16:00-18:00 – Akşamüstü çalışması

18:00-19:00 – Yemek

20:00-22:00 – Kontak doğaçlama jam

25 Eylül Cumartesi

8:00-9:00 – Sabah çalışması – 1

09:00-10:00 – Kahvaltı

10:30-12:00 – Sabah çalışması – 2

12:00-16:00 – Boş vakit-araştırma/ dinlenme zamanı

16:00-18:00 – Akşamüstü çalışması

18:00-19:00 – Yemek

20:00-22:00 – Kontak doğaçlama jam

26 Eylül Pazar

09:00-10:00 – Kahvaltı

10:30-12:00 – Sabah çalışması-kapanış

12:00-13:00 – Ayrılış


Dilek Hakkında


BoMoVu’da (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği) proje koordinatörü olarak çalışan Dilek Üstünalan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorasına devam ediyor. Uzun yıllardır birçok farklı dans türüyle ilgileniyor. 2013’ten bu yana bir çağdaş dans formu olan Kontak Doğaçlama üzerine yoğunlaştı, çeşitli gruplarla Kontak Doğaçlama paylaşımları yapıyor.

ImPulsTanz, Contact Festival Freiburg, Sensing In gibi uluslararası dans festivallerine
katılarak birçok değerli eğitmenle çalışma ve dünyanın farklı yerlerinden birçok dansçıyla
dansı paylaşma fırsatı buldu. İstanbul’da ve Avrupa’da Kontak Doğaçlama, çağdaş dans tekniği, Axis Syllabus, serbest dans doğaçlama alanlarında birçok ders, atölye ve festivale katıldı. Birlikte çalışma fırsatı bulduğu ve üzerinde önemli etkileri olan belli başlı eğitmenler: Defne Erdur, Nita Little, Ray Chung, Andrew Harwood, Keith Hennessy, Ann Cooper Albright, Benoit Lachambre, Kira Kirsch, Frey Faust, Barış Mıhçı, Francesca Pedulla, Antoine Ragot, Bruno Caverna…

IDOCDE (International Documentation of Contemporary Dance Education) ekibinin bir üyesi olarak, dans eğitimi ve dokümantasyonu konusunda çalışıyor; ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali dahilinde her yıl düzenlenen IDOCDE Sempozyumunun organize edilmesi için çalışıyor.

ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği üyesi ve Kontak Doğaçlama – Türkiye’nin çekirdek
ekibi üyesi olarak, Kontak Doğaçlama ders ve etkinliklerinin organize edilmesi için çalışıyor;
dans araştırma laboratuvarları ve jam’lerde kolaylaştırıcılık yapıyor, atölye ve laboratuvarların dokümantasyonunu yapıyor, ci-turkey internet sitesinin geliştirilmesi için çalışıyor. Kontak Doğaçlama, beden ve hareket içinde ve çevresinde yürütülen araştırmalar
ile sosyal bilimlerin kesişimi ile ilgileniyor. Uluslararası platformlarda sanat-temelli ya da
bilimsel araştırma metodları ile hareketi buluşturan araştırma projelerine katılıyor.

Yağmur Hakkında

Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım eğitimlerini tamamladıktan sonra kırsalda topluluk yaşamı, sürdürülebilirlik ve katılımcı tasarım çalışmalarında farklı dernek ve projelerde yer almış, halen Herkes için Mimarlık Derneği ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2011’den bu yana Yoga pratiği, 2014’ten bu yana da Bedensel Terapiler ve Kontak Doğaçlama ile hareket araştırmalarını sürdürmektedir. 2015’ten bu yana Yoga eğitmenliği yapmakta, 2018’den bu yana da Kontak Doğaçlama ekibinin bir parçası olarak hem atölye kolaylaştırıcılığı yapmakta, hem de uluslararası buluşmanın organizasyonunda yer almaktadır.

Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği ile 2013’te başlayan çocuklarla yaratıcı hareket ve doğaçlama, mekan tasarımı gibi atölyelere devam etmekte, İda Dojo’nun parçası olarak hem yetişkinler hem de çocuklarla hareket alanını tutmanın ve genişletmenin hayalini kurmaktadır. 2020’den bu yana Çocuk Gelişimi lisans programına devam etmektedir. Yoga, yaratıcı hareket, doğaçlama ve meditasyon çalışmaları sürdürmenin yanında, Aikido çalışmalarından da beslenmekte ve farklı disiplinlerle çalışma merakını korumaktadır.

http://www.yagmurkutlar.com

Dilek & Yağmur ile Kontak Doğaçlama Atölyesi (Çevrimiçi) ‘Yer’leşmek

Dilek & Yağmur ile Kontak Doğaçlama Atölyesi (Çevrimiçi)

 ‘Yer’leşmek

28 Mart 2021 16:00 – 18:00

Bu atölyede, Kontak Doğaçlamanın temel prensiplerinden ve farkındalık egzersizlerinden yararlanarak, herhangi bir mükemmel forma ulaşma, güzel görünme ya da başarma kaygısı olmaksızın kendimizi hareket içinde keşfedeceğiz. Rahat ve güvende hareket etmeyi kolaylaştıracak, bedenimizin hareket kapasitesini genişletecek egzersizlerle yaratıcı hareket olasılıklarını araştıracağız. Yerle, eşle ve mekanla ilişki kurmanın farklı biçimlerini deneyimlediğimiz doğaçlama danslar yapacağız. 

Atölye, kendi bedeninin hareketini ve çevresiyle kurduğu ilişkileri dansın içinde deneyimlemek isteyen herkese açıktır. Yaş, cinsiyet, sağlamlık-sakatlık ayrımı yapmaksızın, hareket tecrübesi olan ya da olmayan her beden, bu pratik içinde kendi hareketini özgürce keşfedebilir.

Kayıt için: info.ci.turkey@gmail.com ya da sosyal medya hesaplarımıza yazabilirsiniz.

Kolaylaştırıcılar: Kontak Doğaçlama Türkiye ekibinden Dilek ve Yağmur

http://www.ci-turkey.org 

www.instagram.com/ci_turkey

www.facebook.com/ci.turkey