Temas Halindeki Bedenler

Bu yazı Curt Siddall tarfından “Bodies in Contact” orijinal başlığı ile yazılmış ve 1976 yılında ABD’de “The East Bay Rewiew” dergisinde yayınlanmıştır. 

Kontak Doğaçlama, merkezine temas halindeki bedenlerin hareketlerini ve hareketi yöneten fiziksel yasalarla (kütle, yerçekimi, momentum ve eylemsizlik) olan ilişkilerini almış, hızla gelişen bir dans türüdür. Sadece birkaç yıl önce başlamış olmasına rağmen bu kadar kısa sürede dans dünyasına kayda değer bir etki yapmış ve danstaki gelişmeleri takip eden kişilerin dikkatini çekmiştir.

Doğu Yakası, Kontak Doğaçlama’nın Amerikada’ki en önemli merkezi haline gelmiştir. İlk dansçıların pek çoğu buradan çıkmıştır. 5 Kontak Doğaçlama grubu (Mangrove, ReUnion, 32 ft/sec2, Metropolitan Quartet ve West Wing)  bu bölgede çalışmakta ve performanslar yapmaktadır. Halihazırda, Berkley’deki FOCUS 9/76 grubu, Cat’s Paw Palace’da, bir ay süren yoğun Kontak Atölyesi programı düzenlemektedir.

The East Bay Review’ın bu sayısında, bölgemizde aktif olarak Kontak Doğaçlama tekniğini öğreten ve performanslar yapan dansçılar, bizimle bu yeni ve hala evrimini sürdüren dans biçimi hakkında deneyimlerini paylaşacaklar…

Okumaya devam et

İki Beden Tek Devinim: Kontak Doğaçlama – Sernaz Demirel

Bu yazı Mimesis Tiyatro/Çeviri Araştırma Dergisi’nin 13. sayısında, s. 341-345 arasında yayınlanmıştır. 

Sitemize http://mimesis-dergi.org/2007/10/iki-beden-tek-devinim-kontak-dogaclama/ ‘den aktarmaktayız.

Yazar bu makaleyi Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Programı’nda hazırladığı “Başlangıcından Günümüze Kontak Doğaçlama Üzerine Sosyo-Kültürel Hayatın Etkileri” adlı yüksek lisans tezinden derlemiştir.

Beden artık günümüzde kalıplardan uzak, bağımsız olarak kendi özgün hareketinin arayışı içinde mekân ile olan ilişkisini sorgulamaya devam ediyor. Solo dans etmenin yalınlığının yanında, farklı bedenler ile birlikte devinimler yaratmanın yollarını arıyor. Kontak doğaçlamada beden, yanıt veren beden, bu yanıtı veren diğer bedeni dinleyen beden ya da bu iki bedenin beraberliği ile ortaya çıkan üçüncü bir dinamikten meydana getirerek tanımlanır. Beden diğer beden için tek başına yapamayacağı hareketleri yapabileceği bir yüzey görevini görür.

Okumaya devam et

Kontak Doğaçlama Temel Prensipleri ve Genel Bilgiler – Defne Erdur

Kontak Doğaçlama (CI) Prensipleri

Bireylerin kendi bedenlerini, özgür hareketleri, kendilerine özgü danslarını keşfetmesine, geliştirmesine ve dans partnerleriyle paylaşmasına yardımcı yöntem ve araçlar.

-Dinleme:

Kendini nefesini, fiziksel durum ve ihtiyaçlarını hissetme, an be an takip edebilme

Eşini – yönlendirilme ve yönlendirme halinde kendi kişisel yönelimlerini algılama, kontrol etme ve edilme konusunda farkındalık geliştirme

Birlikte

Okumaya devam et