‘Kontak Doğaçlama’yan kalmasın!

defne 2014 son— please stroll down for english —

2014 Biterken
‘Kontak Doğaçlama’yan kalmasın!

Defne Erdur’un* yönlendireceği 6 dersten (16 saat) oluşan bu buluşmada, temel Kontak Doğaçlama prensipleriyle tanışacağız, Kontak’la tanışıksak da beden hafızamızı tazeleyeceğiz. Özgür doğaçlama yaklaşımları da hareket alanımızı bilinçle şekillendirmemize yardımcı olacak.

(Özellikle geçen yıl giriş atölyelerine gelmeye başlamış ancak devam edememiş katılımcıların bu atölyeye katılması tavsiye edilir)…

23 Kasım, Pazar – 16:00-18:00

Katılımcıların rahat ve güvenle hareket etmeleri için beden farkındalığı çalışmalarıyla başlayan ilk çalışma kendini, eşini ve iki beden arasındaki fiziksel ilişkiyi dinleme çalışmalarıyla devam edecek. Yerle olan ilişkimiz gözden geçirilecek.

30 Kasım, Pazar – 16:00-18:00
İkinci çalışma kontak kurmanın inceliklerini hatırlayarak başlayacak ve kontakta kalmanın farklı prensipleri ile devam edecek. Farklı beden bölümlerinin birbirleriyle olan bağlantıları, eklem artikülasyonları ve eşle birlikte mekana açılma çalışmaları çalışmanın oyunlarını belirleyecek.

7 Aralık, Pazar – 16:00-18:00
Giriş atölyesinin 3üncü buluşmasında ise akış ve kontağı korumaya yönelik ağırlık paylaşımı çalışmaları öncelikli olacak. Bir yandan ilk iki çalışmadaki prensipler dansın içinde araştırılırken diğer yandan oyuncul yaklaşımlara yer açılacak.

13 Aralık, Cumartesi 19:00-21:00 + 14 Aralık, Pazar – 14:00-18:00
Bu haftasonu Bulgaristan’dan bizimle çalışmaya gelen Deniza Dikova** ile 6 saat boyunca beden farkındalığı ve serbest doğaçlama üzerine odaklanacağız.

Her hafta Pazar günü çalışmadan sonra ve Çarşamba akşamları da Açık “Jam Session”larda egzersizleri unutup farklı kişilerle dilediğimiz gibi pratik yapma imkanımız olacak.

28 Aralık, Pazar 14:00-18:00
Kontak Doğaçlama ve Serbest Doğaçlama’yı skor ve kompozisyon yaklaşımlarıyla harmanlayan Nancy Stark Smith’in UNDERSCORE’unu 4 saat içinde küçük egzersizler ve oyunlarla öğrenecek ve birlikte yapılandırılmış bir jam ve yaratım süreci olarak nitelendirebileceğimiz UNDERSCORE içinde zaman, mekan ve yaratıcılığımızı paylaşıyor olacağız.

Böylece 31 Aralık yeni yıl jam’ine de hazırlanmış olacağız!

31 Aralık, Çarşamba “YENİ YIL, YENİ KONTAK!” (Detayları gün yaklaşırken birlikte şekillendirip duyuracağız…)

Kayıt ve bilgi için: email.catidans@gmail.com

* Defne Erdur

Sosyolog ve dans sanatçısı olarak Performans Sanatları, Terapi ve Eğitim alanlarında çalışmaktadır. Yıllardır süregiden beden odaklı çalışmalarının yanı sıra 2005 yılına kadar Reklam Yazarlığı yapmış, 2010 yılında Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Programını tamamlamıştır. 2007 yılında Derin Bağ Doku, Reflexoloji ve Tetik Nokta Masaj Terapisti Sertifikasını alarak beden terapileri alanında aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Trama çalışmaları odağında Somatik Deneyimleme eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar Çağdaş Dans, Fiziksel Tiyatro ve Terapi alanlarında dünyaca kabul görmüş kişilerden eğitimler almış, kazandığı burslar ve aldığı davetlerle bu alanlarda eğitim vermek, almak ve performanslar gerçekleştirmek üzere dünyanın birçok ülkesinde çalışmaya devam etmektedir.

2010 yılına kadar Uluslararası Doğaçlama Müzik, Dans ve Görsel Sanatlar Festivali TRANSIT’in koordinatörlüğünü yürüten Defne, sanatsal çalışmalarına dünya ve Türkiye’den sanatçılarla disiplinlerarası işbirlikleri içerisinde devam eder. Türk-Fransız ortaklığı Doğaçlama Müzik ve Dans Grubu KAROSRİ sanatçılarındandır. Sanat yaklaşımı; disiplinler arası yaratım süreçleri, yaratıcılığın psiko-sosyal dinamikleri ve performatif varoluşa odaklanmıştır. Süregiden, Deneyimsel & Duygusal Anatomi, Kontak Doğaçlama ve Sanatla Terapi çalışmaları her alandan sanatçı ve bireyin kendi bedenini bütünsel olarak keşfetmesine, rahat ve eforsuz devinime ulaşmasına, kendini ifade ediş biçimlerini geliştirmesine destek olmayı amaçlar. Bireysel farkındalık çalışmalarına ek olarak kişilerin içsel ve dışsal uyaranlara tepkileri, zaman ve uzam algıları eşli ve grup çalışmaları ile desteklenir.

Bugün Uluslararası Viyana Dans Festivali ImPulsTanz’ta Türkiye’yi temsilen düzenli olarak atölyeler vermektedir. Ayrıca kendisi, Türkiye’den de eğitmenlerin uluslararası platformda mesleki paylaşımlarını gerçekleştirebilmeleri amacıyla dahil olabildikleri uluslararası bilgi paylaşım arşivi www.idocde.net sitesinin kurucularındandır ve editörlüğünü yürütmektedir.

** Deniza Dikova’nın notu :

İsmim Deniza Dikova. Bulgaristan merkezli serbest çalışan bir sanatçıyım. Birkaç yıldır anda kompozisyon ve doğaçlama alanlarıyla aktif olarak ilgileniyor, Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki proje, festival ve atölyelerde çalışıyorum.

Evren Sensin! Atölyemiz iki ana bölümden oluşacak:

BAKIŞ
Çeşitli yoga teknikleri ve ideokinezi temelli görselleştirme ve anatomi yöntemleri kullanarak bedenlerimizi doğaçlamaya hazırlayacağız. Sizlerle, iç dünyamızı uzamsal devinimler olarak dışa vurmamıza imkân tanıyacak bir araştırma ve bireysel farkındalık süreci deneyimi paylaşmak istiyorum. Üzerinde yoğunlaşacağımız temel kavramlar dürtü, akış, paylaşım ve birliktelik olacak.
TİTEŞİM
İkinci bölümde daha derin bir bireysel farkındalık seviyesine ulaşmak amacıyla serbest doğaçlama çalışacağız.
Çalışmalarımızı bireysel olarak, eşli ve gruplar halinde gerçekleştireceğiz. Yaratımı tetikleyici unsurlar olarak dürtü ve akışı araştıracağız. Araştırmamız sonucunda koreografi veya hareket formülasyonlarımızın direkt olarak bilinçaltı çağrışımları/arzularımız tarafından şekillenmesine izin vereceğiz.
“Bir beden neler yapabilir? Bütünle nasıl ilişkilenir? “ Geleceğin belirsizliğini perspektifimizde tutarak bu sorulara cevap arayacağız.

——-

In our introductory level CI gatherings (6-sessions – 16 hours in total) that will be guided by Defne Erdur*, we will be introduced to the basic prinsciples of Contact Improvisation, or will refresh our memory if we are already familiar with them. Free improvisation approaches will help us consciously shape our field of movement.

(Recommended particularly for those who had attended the introductory workshops but couldn’t continue with subsequent sessions last year)

Sunday, November 23 – 16:00-18:00
First session will begin with body awareness excercises that will enhance attendants’ ablity to move in comfort and confidence, and will continue with exercises focused on listening to one’s own, the partner and the physical relation betweeen the two. We will also reconsider our relationship with the floor.

Sunday, November 30 – 16:00-18:00
Second session will start with the review of delicacies of building contact and will continue with particular principles of staying in contact. Connections between different body parts, joint articulations, and excercises of opening up in space with the partner will make up the games of this session.

Sunday, December 7 – 16:00-18:00
In the third gathering of the introductory workshop, our priorities will be focusing on the contact and exercises of sharing weight for keeping the flow. Principles covered during the first two sessions will be explored within the dance, and playful approaches will be incorporated.

Saturday, December 13 – 19:00-21:00 + Sunday, December – 14:00-18:00
This weekend we will focus on body awareness and free improvisation for 6 hours with Deniza Dikova** from Bulgaria.

We will have the chance to forget about the exercises and freely practice with different bodies every Sunday (after the sessions) and Wednesday afternoon at Open Jam Sessions.

Sunday, December 28 – 14:00-18:00
We will learn about Nancy Stark Smith’s UNDERSCORE, which is a blend of Contact Improvisation and free improvisation within a score thru compositional approaches. Through small exercises and games within 4 hours, we will share our time, space and creativity within kind of a structured jam and creative process, the UNDERSCORE.

And we will get ready for the new year jam on December 31!

Wednesday, December 31 “NEW YEAR, NEW CONTACT!”

Total Fee:
For CATI members: 130 TL
For non-members: 160 TL

For registration and further information please contact email.catidans@gmail.com

* Defne Erdur

Defne works on Performance Arts, Therapy and Education fields as a sociologist, and a dance artist. Alongside her ongoing research on body centered studies for years, she worked as a Copywriter until 2005, and attained a degree on Expressive Art Therapy & Creativity Program in 2010. She also started practicing as an active Body Therapist after attaining a massage therapy certificate on Deep Tissue, Reflexology and Trigger Point massage techniques in 2007. She continues her training on Somatic Experiencing with a focus on trauma healing. She has been studying and working with world-renown pioneers of Contemporary Dance, Physical Theater and Therapy, and she pursues her carrier as a trainer and performance artist with the help of scholarships/fundings and invitations she receives for attending and guiding trainings, and taking part in various art projects as a performer in many different countries around the world.

Defne had been coordinating TRANSIT, the International Festival of Improvised Music, Dance and Visual Arts until 2010, and she currently continues to take part in interdisciplinary art projects collaborating with artists from Turkey and around the world. She is a member of KAROSRI, improvised music and dance ensemble created in French-Turkish partnership. Her artistic approach is focused on interdisciplinary creation processes, psycho-social dynamics of creativity, and performative articulation of existence.

Her ongoing work on Experiential & Sensual Anatomy, Contact Improvisation and Art Therapy aims to assist people and artists from all backgrounds, and to support them in developing their self expressions, attaining an effortless and comfortable way of movement, and improving their self- articulation styles. In addition to her work on self-awareness, she aims to support people in their individual responses to inner and outer stimuli as well as time and space perception with partner and group exercises.

Today Defne offers regular workshops in International Vienna Dance Festival ImPulsTanz as a trainer representing Turkey. She is also a co-founder and editor of international archive platform www.idocde.netsupporting international flow of professional information among contemporary dance teachers.

** Deniza Dikova

My name is Denitza Dikova, freelance artist based in Bulgaria. I have been active in instant composition and improvisation for several years; working on projects, festivals and workshops in Bulgaria and abroad.
The class will be divided in to 2 parts:
< GAZING >
I will introduce the body to be ready to work in the field of instant composition, by using yoga techniques, methods for visualization and anatomical study based on ideokinesis. I propose a process of research and personal knowledge, that will lead us to open our inner world as a means of movement in space. Words around which we will gravitate are impulse, stream, sharing, togetherness.
< VIBRATION >
In the second part we will practice free improvisation, the purpose of which is to reach a deeper self-awareness.
We will work with a partner, individually and in groups. We will deal with impulse and stream as points of creation. After that, the composition of scores or formulations will be based on our immediate unconscious associations/desires.
“What can a body do? How does it relate to the whole?” . These are questions that we will explore through the filter of the unknown future.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s