ÇATI Atölye Notları / Workshop Notes 6

15.12.13, pazartesi

ÖZET 

 1. Isınma
  1. Yüz kol ve bacaklara vurarak (Chi Gong’dan)
  2. Omurganın iki yanındaki kasları ısıtma
  3. Avuç içiyle pataklayarak ısıtma
 2. Harekete geçiş
  1. Yer bizi nasıl pataklıyor
  2. Deriküreden hareket küresine
  3. Başka bedenler bizi nasıl pataklıyor
 3. Merhaba dansı
 4. Egzersizler
  1. Kolları kullanmadan yerde yuvarlanmak
  2. Yuvarlanan kontak noktasını izleyerek yerde yuvarlanmak
  3. Uzanan eşin üzerinde yuvarlanmak
  4. Hareket eden eşin üzerinde yuvarlanmak
 5. Farklı seviyelerde araştırmak
  1. Kayarak aşağı yuvarlanarak yukarı
  2. Yuvarlanarak aşağı kayarak yukarı
 6. Kapanış çemberi, paylaşımlar
 7. Jam’e geçiş

DETAYLAR

–       Isınma:

 • Çemberde buluşma ve Chi Gong’dan yüz, kol ve bacaklara vuruşlarla enerjiyi yükselten masaj:
  • Kaşları merkezden dışarı doğru, hafif hafif sıkıştırarak gözlerin etrafındaki dokuları uyarma. Şakaklarda dairesel hareketlerle ovalama. Ovalamayı alna taşıyıp burunun iki yanından inerek tüm yüzü sıvazlama. 3 kez yukardaki seriyi tekrarlayıp elleri ensede birleştirme ve tavşan kulaklarını hatırlamak için ense köküne masaj ve yukarı doğru enerjiyi yöneltme.
  • Bilekler rahat olacak şekilde hafif yumruklarla bir kolun dış çeperini bilekten omza kadar vuruşlarla uyarma, iç çeperi de omuzdan bileğe doğru vuruşlarla inme. 3 kez bir kol, 3 kez diğer kol.
  • Aynı vuruşlarla bacakları da dış çeperi bilekten kasığa, iç çeperi kasıktan bileğe doğru vuruşlarla uyarma.

 

 • Omurganın iki yanındaki kasları ısıtma: Bir eş yavaş yavaş baştan bele doğru kıvrılarak “roll down” (diş macununun sonunu sıkar gibi aşağı doğru eğilme) yaparken diğer eş yine yumuşak yumruk vuruşlarıyla eşinin omurgasının yanındaki erektor spine kaslarını uyarıyor. Eşi “roll up” (geri kalkarken) yaparken de aynı şekilde vuruşlara devam ediyor. Sonra rol değişiliyor, egzersiz tekrarlanıyor.

 

 • Tüm bedeni avuç içindeki hava boşluğuyla vakumlayarak ısıtma: Eşlerden biri ayakta duruyor, diğeri avuç içlerini yuvarlatarak eşinin tüm bedenini “pataklayarak” uyarıyor. Omuzlarından başlayarak, kolları, gövdesi, bacakları ve ayaklarına kadar tüm yumuşak dokulu bölgelerin üzerinden geçiyor. (eller düz olursa dayak atıyor gibi olacağından, vakumlama etkisi için avuçlar su içecekmiş gibi çukur olmalı.) Sonra rol değişiliyor, egzersiz tekrarlanıyor.

–       Harekete geçiş:

 • “pataklama” imgesini koruyoruz ve yerle olan ilişkimize odaklanarak serbest harekete geçiyoruz: Yer çekiminin bedenimizdeki etkisine bakıyoruz. Biz ağırlığımızı bıraktığımız kadar yer çekimi de bize doğru bir resistans gönderiyor. Bir nevi bizi her seferinde “pataklıyor”. Bu “pataklama”yla olan ilişkimize bakıyoruz. Hem yere bırakıp kendimizi “pataklanmaya” izin veriyoruz, hem de bazen tavşan kulaklarının çekimi ile süspansyonu hissederek kendimizi yukarı doğru yönlendirebiliyoruz. Kumaş imajını hatırlayarak, her yere düşüşümüzde, “pataklama”ya sert tepki vermek değil, kumaşın dökümlenmesi gibi kıvrımlanarak “yerden gelen enerjiyi söğürmek” mümkün mü? araştırıyoruz kendimiz için.
 • Algımızı kendi deriküremizden hareketküremize oradan tüm mekana açıyoruz: Hareketlerimizi görmeye ve bilinçli olarak seçimler yapmaya başlıyoruz. Daha sonra kendi hareketküremizden başkalarının hareket kürelerini de algılamaya açılıyor ve yavaş yavaş küçük kontaklar kurmaya başlıyoruz.
 • Harekete devam ederken, farklı bedenlerle kurduğumuz küçük kontakların da yer gibi bize bir resistans gönderdiğini hissederek devinime devam ediyoruz. Aynı yerle olan araştırmamızı farklı bedenlerle buluştuğumuzda da devam ettiriyoruz. Bedenimiz “hacı yatmaz” gibi birçok beden ve yer arasında gidip gidip geliyor.

–       Kontak Doğaçlama’ya Geçiş:

 • Farklı farklı bedenlerle temas kurduktan sonra bir kişi ile daha uzun sürecek bir “merhaba dansı” için kontağı derinleştiriyoruz. Kontak noktasını hissedip, resistansı fark ettikten (yerle temas eden ayaklarımız, kendi merkezimiz, kontak noktası, eşimizin merkezi ve eşimizin ayaklarına odaklanarak) yavaş yavaş dansa başlıyoruz. Dans boyuncakolları tutmak için kullanmadan dans etmek mümkün mü? sorusu bize eşlik edecek.
 • Egzersizler:
  • Kolları kullanmadan yerde yuvarlanma egzersizi. (bkn. video)
  • Yuvarlanan Kontak Noktası’nı hatırlamak üzere yerde yuvarlanma
  • Yuvarlanan Kontak Noktası’nı hatırlamak üzere yerde uzanan eşin üzerinde yuvarlanma (ağırlığımızı eşimize tamamen aktarıyoruz. Yerde yatanlar da yere aktarıyor).
  • Yuvarlanan Kontak Noktası’nı hatırlamak üzere yerde hareket eden eşin üzerinde yuvarlanma (yerde hareket eden eşin üzerinde kalmaya çalışırken, sabitlenen, kayan, yuvarlanan kontak noktalarının farkında olma) (bkn. fotoğraflar)
  • Kayan ve Yuvarlanan Kontak Noktası’nı farklı seviyelerde arama:
   • Bir eş ayakta dururken diğeri kontak noktasını kaydırarak iniyor, yuvarlayarak çıkıyor. Bir kaç tekrardan sonra yer değişiyorlar.
   • Bir eş ayakta dururken diğeri kontak noktasını yuvarlayarak iniyor, kaydırarak çıkıyor. Bir kaç tekrardan sonra yer değişiyorlar.
   • Nehirlerin Dansı: Eşlerden biri Amazon, diğeri Nil Nehri oluyor. (Martin Keogh’un egzersizi) Nil’ler kontak noktasını kaydırmaya odaklı dans ederken, Amazonlar kontak noktasını yuvarlamaya odaklı dans ediyor. (bkn. video ve fotograflar) 5-6dk sonra roller değişiyor. 5-6 dk sonra serbest dansa geçiliyor.
 • Sözlü Paylaşımlar: Bkn. ses kaydı

–       Jam’e Geçiş:

Çemberde ayağa kalkıyoruz ve herkes gözlerini kapatıp bedenini dinlemeye başlıyor. Bedende ilk “bana bak, bana şevkat göster” diyen bölgeye elimizi götürüyoruz. Ve elimizi bedenimizin bu bölgesine yerleştirdikten sonra gözlerimizi açıp çemberdeki diğer bölgelere bakıyoruz. Bizi kendine doğru çeken bir başka bedenin bir başka bölgesine yaklaşıp kendi bölgemizle temas kurduruyoruz. (Birinin göbeği diğerinin koluna, başkasının yanağı bir başkasının dizine, başı uyluğuna vs denk gelebilir). Bu bölgeleri temas ettirdikten sonra bir kaç nefes kontak noktasında buluşmak için alıyoruz. Kontak kurduğumuz bölgelere nefesimizi gönderip birbirimizi dinliyoruz ve Jam’e geçiş dansımızı buradan başlıyoruz!

15.12.13, pazartesi

SUMMARY 

 1. Warmup
  1. By hitting to face, arms and legs (Chi Gong)
  2. Warming up muscles on both sides of spine
  3. Hitting with rounded palms
 2. Solo Moving
  1. How the ground hits us
  2. From skinesphere to kinesphere
  3. How other bodies hits us
 3. Welcome dance
 4. Exercises
  1. Rolling on the ground without using arms
  2. Rolling on the ground focusing on roling point of contact
  3. Rolling on a lying partner
  4. Rolling on a moving partner
 5. Investigating in different levels
  1. Sliding down, rolling up
  2. Rolling down, sliding up
 6. Closing circle, sharing
 7. Transition to Jam

 

DETAILS 

Meeting in the circle
Guided warm-up

 • Massage to increase energy with hitting to face, arms and legs(from Chi-Gong)
  • Squeese the eyebrows softly out from the eyes to stimulate the tissues around the eyes. Rub the temples with circular movements. Carry the rub to forehead and down from both sides of nose rub the whole face. Repeat this series 3 times and connect the hands at the nape. Massage the nape of the neck to remember rabbit ears. Direct the energy upwards.
  • Wrists relaxed and fists soft we beat the outer part of our arms from wrists to shoulders and inner part from shoulders to wrists. In a circular path. 3 times one arm 3 times the other.
  • Same on the legs. Starting from ankle to hips and back to ankle.
 • Warmup for the muscles on both sides of the spine: With a partner. Wile one rolling down slowly bending to the waist (like squeezing the toothpaste) other partner stimulates erector spine muscles around the spine with small and soft hits using his/her fists. S/he continues hitting while his/her partner rolls up. Partners change roles.
 • Warming up the whole body vacuuming with space in the palms: One partner stands, other rolls his/her palms and “hits” the partners whole body. Starting from shoulders, arms, torso, legs all the way down to ankles, s/he covers all soft tissues. (Hands should be rolled as if you are going to drink water in it. If the hands are flat there will be no vacuum effet, rather it will feel like beating.)

Solo Moving

We keep the hitting image, focus on our relation to the ground, and start moving free: We investigate the effect of gravity on our bodies. As we leave our weight gravity resists us. Sort of it hits us everytime. We investigate our relationship to this “hitting”. Sometimes we let ourselves to the ground allow to be hit, sometimes we use the pulling of our rabbit ears, feel the suspension and lead ourselves upwards. Is it possible to remember the fabric image, drape, as we are falling down, and suck the energy from the ground instead of respoding hardly to the hitting. We investigate for ourselves.

Opening the awareness from skinesphere to our own kinesphere and to the whole space: We start to see our movement and make concious choices. Later we recognize other kinespheres and slowly start making little contacts.

We continue moving with the feeling of these little contacts also resisting us like the ground. We continue our investigation with the ground and with other bodies too. Our body, like a tumbler, goes back and forth between the ground and other bodies.

Transition to Contact Improvisation

 • After contacts with different bodies, we deepen one contact for a little longer “welcome dance“. We feel the point of contact, recognize the resistance (focusing on our feet touching the ground, our own center, point of contact, our partner’s center and his/her feet) . We have the question “can we dance without using the arms for holding?” along with us.

Exercises

 • Rolling on the ground without using arms
 • Rolling on the ground to remember the rolling point of contact
 • Rolling on the lying partner to remember the rolling point of contact. (transfer your weight to your partner and your partner will transfer his/her weight to the ground)
 • Rolling on the rolling partner to remember the rolling point of contact. Recognize the rolling, sliding, fixed points of contact while trying to stay on top of your partner) (see photos)
 • Searching for fixed and Rolling points of contact in different levels
  • One partner standing, the other slides the point of contact down and rolls back up. After a couple of times, switch roles.
  • One partner standing, the other rolls the point of contact down and slides back up. After a couple of times, switch roles.
  • Dance of rivers. One partner is Amazon, other is Nile (from Martin Keogh). “Nile”s flow straight and focus on sliding the point of contact, while “Amazon”s are curvy and focus on rolling the point of contact. Switch roles after 5-6 minutes. Free dance after 5-6 minutes

Closing circle and feedback (see sound recording)
Transition to Jam

 • We stand in a circle. Everybody closes their eyes and start listening his/her own body. We touch to the first place in our body that says “Look at me, show me compassion”. We open our eyes and see other body parts in the circle. We go towards an other body that attracts you and contact with our own body part. (One belly may be on some others arm or ones cheek may be on some others knee etc). We take a couple of breaths to meet at this contact point. We send our breaths to these parts and listen to each other through these points of contact and start our Jam from here.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s