ÇATI Atölye Notları / Workshop Notes 5

08.12.13, pazar

ÖZET 

 1. Isınma
  1. Nefesle açılıp kapanmalar
  2. Şişen sönen balon
  3. Cenin pozisyonundan geçişler, “C”ler
  4. Farklı seviyeler, örümcek adam ipleri
  5. Beden bölümlerinin hareketin başını çekmesi
  6. Yer merkez uzuvlar arası ilişki
  7. Herkes tek hareket küresinde, negatif alanlar
 2. Merhaba düeti
 3. Yatay ağırlık paylaşımı
  1. Bileklerden tutup arkaya ağırlık bırakmak
  2. Ortada hacıyatmaz
  3. Çemberde elele tutuşarak geriye ağırlık bırakmak
 4. Kapanış çemberi, paylaşımlar
 5. Parmak ucundaki kalem ile dinlemek
 6. Jam’e geçiş

DETAYLAR 

–       Isınma: Herkes yavaş yavaş mekanda bir yere yerleşiyor, kendi zamanında grup toplanırken ısınmaya başlıyor. Defne bir süre sonra herkesin kendi yaptığını yapmaya, kendi ihtiyacını takibe devam etmesini ancak nefesine odaklanmasını istiyor. (Nefes, tüm çalışma boyunca üzerinde sörf yapılan, ya da yelkenliyle süzülünen ya da jet ski yapılan dalgalar olarak hayal edilebilir. Hep rahat ve kendi akışında.)

 • Nefesle uyumlu açılıp kapanmalar: Nefes verirken merkeze doğru çekildiğini hisset, nefes alırken iyice bedenin sınırlarını hissetmeye yönelik gerilmelere izin ver, tüm hücrelerine oksijenin ulaştığını hayal et.
 • Şişen ve sönen balon imajı: Her nefes alışta şişen ve sınırları genişleyen ve hafifleyen bir balon, her nefes verişte de ağrılaşan ve kendini yere bırakan ve küçülen bir balon olduğunu hayal ederek harekete devam.
 • Embrio pozisyonundan geçişler: Nefes odaklı harekete devam ederken bedendeki C’leri hissetme. Her nefesle kapanırken embrio pozisyonundan geçme ve gevşeme, açılırken uzuvların uzaması ve gerdirilmesi
 • Açılıp kapanmalarla farklı seviyelere çıkıp inmeler: Gerinmelerde “örümcek adam iplerinin” bedenin tüm uzuvlarının ucundan, gözlerden vs. mekana uzandığını hayal etme, enerjiyi mekana, bedenin sınırlarının ötesine açma
 • Farklı beden bölümlerinin hareketin başını çekmesi: Merkezi hissetmeye devam ederken algıyı yavaş yavaş uzuvlara ve bedenin dış çeperine çevirme. (Defne öneriler getiriyor: sol ayak, sağ kulak, iki omuz birden, sağ kalça, sol küçük i Bir beden bölümünün uzayarak hareketi başlatması ve diğer bölümlerinin gevşemeye devam ederek uzamayı takip etmesi. Merkezin nerede olduğunu hep bilerek ve merkezle uzuvların arasındaki ilişkiyi koruyarak. (foto 1,2,3)
 • Yer, merkez ve uzuvlar arasındaki ilişki: Nefes rahat harekete devam ederken,
  • a- hangi uzuvun başı çekiyor kendine fısıldıyorsun. (3dk)
  • b- hangi beden bölümü yere değiyor kendine fısıldıyorsun. (3dk)
  • c- merkezin nerede kendine fısıldıyorsun. (3dk)
 • Harekete devam ederken, farklı seviyelere inip çıkmaya özen göstererek algını kendi hareketkürenden diğer hareketkürelerine açmaya başlıyorsun. Etraftaki hareket eden bedenleri görmeye ve onların negatif alanlarına odaklanmaya başlıyorsun. Hareketküreler baloncuklar gibi patlayıp tek bir küreye dönüşüyor ve tüm bedenler birbirlerinin negatif alanlarında devinmeye devam ediyor.
 • Bir kişi ile göz göze gelip “merhaba düet”ine başlıyorsun. Temas kurmak ve bu dansı kontak doğaçlamaya dönüştürmek şart değil. Ancak yer nerede? Temas varsa (kontak noktası) nerede? Senin ve eşinin merkezini hissedebiliyor musun? Nefesin nasıl, nerede? Senin hareketine yön veren uzuvlar hangileri? Eşinin hareketine yön veren uzuvları fark edebiliyor musun? gibi sorularla dans ediyorsunuz.

–       Kısa bir ARA

–       Yatay ağırlık paylaşımı:

 • Iki kişi karşılıklı birbirlerinin bileklerinin üzerinden tutuyor ve kendi ağırlıklarını arkaya doğru bırakarak açılıyorlar. Kol kuvveti kullanmadan, göğüs kafesini kapamadan, merkezini ve yeri hissetmeye devam ederek ağırlık bırakabilmek önemli. (fotoraflarda göğüs kafesi kapalı olduğunda nasıl efor gerektiğini görebilirsiniz. Rahat, göğüs kafesi açık olduğunda eforsuzca birbirinin ağırlığını alabiliyor bedenler.)
 • 5’er kişilik gruplarda bir kişi ortada, diğerleri çember oluşturacak şekilde etrafında. Ortadaki kişi yerle olan temasını kesmeden ve omurgasının uzamasına izin vererek (tavşan kulaklarını hissederek) kendi bedenini öne ya da geriye doğru bırakıyor. Etraftakiler de aldıkları bu ağırlığı – merkeze geri yönelttikten sonra – sağa, sola ve ileriyle doğru bırakıyorlar.Ortadaki hacı yatmaz gibi çemberdekilere devrilip kalkıyor. Çemberdekiler önce el ve kollarıyla daha sonra rahat hissederlerse farklı beden bölümleriyle ortadaki kişinin ağırlığını alabiliyorlar kendi üstlerine (ve yere aktarıyorlar). (bknz. fotograflar)
 • 5’er kişilik aynı gruplarda herkes birbirinin el bileklerinin üzerinden tutarak hep birlikte çemberi koruyarak ağırlıklarını geriye bırakıyorlar. Böylece hem kendi merkezlerini hissediyor, hem de ağırlıklarını sağlarındaki ve sollarındaki kişilerle yatay düzlemde paylaşıyorlar. Hep birlikte dizleri de kırarak aşağı seviyeye inip çıkıyorlar. (bknz. fotograflar)

–       Çemberde yatay ağırlık paylaşımlarına dair geri bildirimler (bknz. ses kaydı)

–       Parmak ucundaki kalem ile dinleme çalışması: yönetme, yönetilme, yönlendirme arasındaki ayrımların farkına varma. Eşler karşılıklı duruyor ve bir parmaklarının ucuna değecek şekilde bir kalemi aralarında tutuyorlar. (bknz fotograflar) Bu kalem aracılığı ile birbirlerini dinlemeye ve kalemi düşürmeden hareket etmeye başlıyorlar. Kalem düşerse alıp yeniden başlıyorlar. (10 dk)

–       En son kalem yere düştükten sonra kalemi bırakıyorlar ve parmak uçlarını birbirlerine değirip jam’e geçiş düetine başlıyorlar.

–       Jam’e geçiş düetleri başladığında Defne sözel olarak nelere odaklanılabileceğine dair bir liste veriyor. Bu dikkat noktalarını düşünmeye ve yapmaya değil fark etmeye davet ediyor herkesi. Hatta belki unutmaya!

 • Kayan, sabit, yuvarlanan kontak noktası
 • Dikey ağırlık paylaşımları
 • Ağırlığı yere ve başka bir bedene bırakırken kumaşın dökümlenmesi gibi aşamalı ve yumuşak bir şekilde ağırlığı bırakabilme
 • Hareketi yöneten, yön veren, başı çeken uzuvlar
 • Merkez
 • Dansın mekana açılması ve bir noktada takılıp kalmaması için ne yapabilirim?
 • Geçişler nasıl daha akışkan ve rahat olabilir?
 • Olup bitenin farkında kalarak, ama aynı zamanda da dansın keyfini sürerek nasıl hareket edebilirim?

 

08.12.13, sunday 

SUMMARY

 1. Warmup
  1. Opening and closing with breath
  2. Inflating and deflating balloon
  3. Passing from embryo positions, “C”s in the body
  4. Different levels, spider-man ropes
  5. Different body parts leading the movement
  6. The center, the ground and the limbs
  7. Uniting kinespheres, moving in each others negative spaces
 2. Welcome duet
 3. Horizontal weight sharing
  1. Holding wrists and leaving weight backwards
  2. Tumbler in the middle
  3. Holding hands in the circle, leaving weight backwards
 4. Closing circle and sharing
 5. Listening each other with pen in the middle
 6. Transition to Jam

 DETAILS

Warm-up : Everyone takes a place and warms up while the group gathers. After a while, Defne suggests focusing on the breath while continuing to follow your needs and do whatever you are doing. (Breath is like waves, over which we surf or sail or jet-ski. It is always relaxed and fluid)

 • Opening and closing with respiration: When breathing out feel that you are pulled towards the center, when breathing in allow all your body to enlarge and strech and feeld its borders. Imagine oxygen is reaching to all your cells.
 • Inflating and deflating balloon image: Imagine yourself as a balloon, on every breath in enlarging, inflating and becoming lighter, and on every breath out becoming heavier letting itself to ground and shrinking. Continue moving with this image.
 • Passing from embryo position: Feeling the “C”s in the body while moving with our focus on breath. On every closure pass from the embryo position and relax, and when opening reach out with your limbs and strech.
 • Using different levels when opening and closing: When streching imagine “spider man ropes” are reaching from all your body, your limbs, hips shoulders, eyes etc, to the space. Opening up the energy from the body to the space.
 • Different body parts leading: While feeling the center, gradually, we bring awarenes to the limbs and envelope of the body. (Defne suggests: left foot, right ear, both shoulders, right hip). One body part reaches and starts the movement, others relax and follow the reach. Always knowing where the center is and aware of the relations between limbs and the center. (foto 1,2,3)
 • Relation between the ground, the center and the limbs:We continue moving with our focus on our breath.
  • Whisper yourself, which body part is leading the movement (3 mins)
  • Whisper yourself, which body part is touching the ground (3 mins)
  • Whisper yourself, where is your center(3 mins)
 • As we continue moving and paying attention to using different levels, we open our perceptions from our own kinesphere to other kinespheres. Kinespheres pop like balloons and all unite to one single kinesphere and all bodies move in each others negative spaces.
 • Have an eye contact with someone and start a “welcome duet”. Physical contact is not necessary. We dance with questions like : But where is the ground? If there is any contact (point) where is it? Can you feel your partner’s center as well as yours? Where and how is your breath? What body parts are leading your movemen? Can you recognize the body parts leading your partners movements?

A short BREAK

Horizontal weight sharing 

 • Two people holding each other from the wrists open their weights backwards. It is important to give weight feeling the center and the ground, without using the arms and muscle power and without closing the chest (You can see how much effort is needed when chest is closed. When it is open and relaxed bodies can take each others weight without any effort)
 • We make groups of 5, one person is in the middle others are around in a circle. The one in the middle keeps his connection to the ground and lets his/her spine reach out (feeling the rabbit ears) leaves his body to the front or to the back. The ones in the circle receive this weight, redirect to the center and leave to another side. The one in the middle is like a tumbler, tumbling from one side to the other. The ones in the circle receive weight with their hands at first. When they feel comfortable they can receive weight (and transfer to the ground) with other body parts too. (see photos)
 • Same groups hold hands from wrists, making a circle and everybody gives weight backwards. This way they both feel their own centers and its connection to the ground and share weight on a horizontal axis with the ones in his/her left and right. (see photos)

Closing circle and feedbacks about sharing weight (see sound recordings)

Listening exercise with pen in the fingertips

 • This is about recognizing the differences between leading, being led and directing. Partners, facing each other, hold one pen together with their fingertips. They listen to each other over this pen and starts movin without dropping the pen. If the pen drops they start over ( 10 mins)
 • Last time the pen drops they leave the pen connects the fingertips and starts a duet as a transition to jam.

During these transition duets Defne gives a list about where to focus: She invites everybody to think and recognize these points, and maybe to forget them!

 • Rolling, sliding and fixed point of contact
 • Vertical weight sharing
 • Giving weight gradually and softly like a draping fabric
 • Body parts leading the movement
 • Center
 • What can I do to open the dance to the space and save it from being stuck ?
 • How can transitions be more fluid and more relaxed ?
 • How can I both be aware of what is going on and enjoy the dance at the same time ?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s