ÇATI Atölye Notları / Workshop Notes 2

Please stroll down for English

kontak kuruyoruz! 17.11.13, Pazar

ÖZET

small dance duet 2

 1. Yönlendirilmiş ısınma
  1. Ağırlığın yere gömülmesine izin vermek
  2. Vücudun istediği hareketlere izin vermek
  3. Vücut merkezi – dünyanın merkezi bağlantısını bulup hareket etmek
  4. Algıyı deriküreden hareketküreye taşımak
  5. Başkalarından etkilenmeye izin vermek
 2. Açılış çemberi
  1. Sign in (İsim & hareket)
  2. Çiçekleri izlemek
 3. Odada yürümek ve diğerlerine bakmak
 4. “Hoş geldin” dansı (ilk göz teması kurduğun eş ile)
 5. “Hoş geldin” dansının dedikodusu
 6. Küçük dans
 7. Küçük dans düet (baş teması ile)
 8. Bir kişi yuvarlanan diğer kişi kayan kontak noktasına odaklı – düet (aynı eşle)
 9. Odada yürümek (kafa uçan balon, kol bacaklar sarkan ipler)
 10. Yuvarlanan/Kayan nokta çalışması (4 kişi dairenin ortasında, diğerleri kısa düetler için girip çıkıyor)
 11. Kapanış çemberi (bir kelime geri bildirim, 3 ters alkış)
 12. Jam’e geçiş (sabit kontak noktası ile dans)

DETAYLAR

 • Tüm katılımcılar zamanında gelmediği için dairede başlamıyoruz. Defne zamanında gelmiş katılımcıların nasıl olduğunu soruyor ve derse katıyor. Herkes gelene kadar onlara kişisel ısınmaları için zaman veriyor. Tüm grubun toplanması 30 dk alıyor. Bu arada Defne kişisel ısınmaları yönlendirmeye başlıyor.
  • Ağırlığın yere gömülmesine izin vermek
  • Vücudun harekete yön vermesine izin vermek (gerdir, salla, yuvarlan… vücudun neye ihtiyacı varsa)
  • Derece derece hareketsiz bir pozisyon bulmak ve yerkeçiminin çekme etkisini dinlemek. Ayrıca bugün vücudun merkezinin nerede olduğunu hissetmek (bel civarında mı, biraz yukarda göğüse doğru mu?) ve yerle bir bağ (göbekbağı gibi) olduğunu, ve bu merkezden dünyanın merkezine uzandığını hayal etmek. Merkezi dünyanın merkezine bağlamak.
  • Kendini yerçekimine bırakmak ve bu bağın dünya ile sizin aranızda enerji alıp verdiğini hayal etmek. Kendine “ne alıyorum ve geri ne veriyorum?” diye sormak.
  • Derece derece dünyanın enerjisinin vücudunuza doğru akmasına ve vücudu doldurarak tonus ve kaslara güç vermesine izin vermek. Yapıyı harekete geçirmek ve tüm vücudu hem yerde hem de değişik seviyelerde hareket ettirmek.
  • Hareket etmeye devam ederken algıyı deriküreden hareketküresine doğru açıp vücüdun neler yaptığını gözlerle görmeye başlamak.
  • Derece derece odağın odadaki başka bedenlere geçmesine, onların enerjilerinden, hareket kalitelerinden, şekillerinden etkilenmeye izin vermek. Göz temasına izin vermek, başkalarını taklit etmeye izin vermek.
 • Hareket etmeye devam ederek hepbirlikte bir daireye gelmek ve isimleri-hareketleri paylaşmak: Sırası gelen gruba ismiyle beraber bir hareket öneriyor, herkes o hareketi ve ismi tekrarlıyor.
 • Tüm hareketler ve isimler anıldıktan sonra dairede herkesin çemberde “bir çiçeğe bakar gibi” birbirine bakması. Beklenti olmadan, yargılama olmadan. Sadece gözlem yaparak ve takdir ederek. (Nancy Stark Smith’in imgesi) Ayağa kalkmmanın bir yolunu bulup birbirine bir de bu seviyeden bakmak ve odanın içinde hareket etmeye başlamak.
 • Odanın etrafında yürümek, mekanda vücudu çağıran boşlukları hissetmek. Boşluğa ve diğer vücutlara bakmak (meşru bir ortamda tepeden tırnağa süzmek) gerçekten detayları görmek.
 • Birisiyle göz göze geldiğinizde eş oluyorsunuz ve 5 dk’lık bir “hoşgeldin dansı”na başlıyorsunuz. “Göz temasından sonra diğerinin bedenine nasıl yaklaşıyorsun? Hem kendi merkezinle dünyanın merkezi arasındaki bağlantıyı koruyup hem de eşinle bir bağlantıyı nasıl arıyorsun? Zorlamadan bu dansın bir sona bağlanmasına nasıl izin veriyorsun?”
 • Teşekkür ederek bu eşden ayrılıp, başka bir eş bulma ve “hoşgeldin dansı” hakkında dedikodu yapma. “Sizin için neler işe yaradı, neler işe yaramadı? Beklentileriniz var mıydı? Karşılandılar mı? Nasıl? Bu dansta yönlendiren ve takip eden durumu nasıldı? Yapmak istemediğiniz şeylere karşı “hayır” diyebildiniz mi? gibi gibi..”
 • Tek başına ayakta durmaya dönüş ve vücuttaki “küçük dans”ı hissetmek. Boyu boyuna yakın bir eş bulmak. Yüz yüze gelmek ve “küçük dans”ların aradaki boşlukta buluşmasına izin vermek. Sonra eşlerden biri kendi alnını ve diğerinin alnını buluşturuyor ve “küçük dans”larını paylaşıyorlar. Niyetler olmadan, “evet” ya da “hayır” demeden sadece karşılıklı durmak. Beklentilerin farkına varıp onlara karşı koyarak. Ne olursa olsun kafalar temasta kalıyor. Temas noktası sabit kalabilir, yuvarlanabilir, kayabilir, atlayabilir. (video kısım 1 & foto 1,2)
 • Aynı eşle devam ederken, eşlerden biri (defne omuzuna dokunuyor) her zaman temas noktasını kaydırmaya, diğeri de her zaman yuvarlamaya çalışarak dansediyorlar. Bu farklı beklentilerin nasıl buluştuğunun farkında olmak. “Kendi merkezimizin yerle ilişkisi nasıl, dünyanın merkezi ile ilişkisi nasıl?”
 • Düeti bitirip odanın içinde dolaşmak, vücudu sallamak ve kafanın uçan balon, kol ve bacakların da onun ipleri olduğunu hayal etmek, kol ve bacakların bizi mekanda hareket ettirme özgürlüğünü araştırmak.
 • Büyük bir daireye açılıyoruz. 4 kişi ortada kendi “küçük dans”larını yapıyorlar. Diğerleri bir bir onlara yaklaşıp birkaç saniyelik düetler yapıyor: yaklaşmak, bir temas noktası bulmak, o noktayla oynamak (yuvarlamak, kaydırmak, sabitlemek). Ayakta duranlar yeni bir öneri getirmiyor ama dansta kalmanın yollarını araştırıyorlar. Yaklaşanlar ayakta duran partnerle dansedip düetten ayrılmanın bir yolunu buluyorlar. Dairedeki diğerleri olanları dikkatle izliyor, gözlemliyor ve tanımlamaya çalışıyor.
 • Kapanış çemberine geliş: Herkes o anda oradaki durumunu bir kelime ile belirtiyor. Geribildirimler :
  • Alican: düğün, Müge: eğlence, Veysel: bu, Sophie: arzu, Buket: yemek, Ayberk: zemin, Hakan: yuvarlanma, Mümtaz: huzur, Begüm: çocuk bahçesi, Gülşah: sarı, Engin: ilişki, Tuba: yaramazlık, Ekrem: çocukluk, Ali: kahve, Beste: teslimiyet, Derya: rüzgar, Özcan: güven, Ömer: bar, Aydın: ter, Taner: merak, Vivian: bilmemek, ilke: olduğu gibi, Carol: kafası karışık, Aurelia: nefes, Defne: izliyor
 • 3 tersine alkış ile dersin kapanışı

Jam’e geçiş yapmak için, bir eş bulup “sabit bir kontak noktası”yla (vücudun herhangi bir yerinden) dans etmeye başlıyoruz. Temas noktası hiç değişmiyor (fiksleniyor) ve vücudun geri kalanı diğer vucudun etrafında ve mekanda hareket özgürlüğü arıyor. Farklı seviyelerde, yönlerde ve enerjilerde. Dans ederken etrafımızda dolaştırdığımız soru şu: Bu düet olurken bir yandan da eşlerin sololarına nasıl izin verir ? (video 2inci kısım)

 

 

Eğitmen: Defne Erdur 
Notları Hazırlayan: Defne Erdur
Türkçe’ye Çeviri: Veysel Özdemir 

17.11.13, sunday – 15:00 – 17:00

SUMMARY

 1. Directed warm up
  1. Allowing the weight sink in the ground
  2. Allowing the body to direct the movements
  3. Center of body – Center of the Earth connection
  4. Bring awareness from skineshpere to kinesphere
  5. Allowing to be influenced from others
 2. Opening circle
  1. Sign-in (Name & movement)
  2. Looking at flowers
 3. Walking in the room, looking at the others
 4. Welcome dance 5 min. (first eye contact is the partner)
 5. Gossiping about welcome dance
 6. Small dance
 7. Small dance duet (with head to head connection)
 8. One person rolling, other sliding the point of contact – duet (same partners)
 9. Walking in the room (head balloon, limbs hanging ropes)
 10. Rolling/sliding point of contact exercise (4 standing in the circle, others coming in&out for short duets)
 11. Closing circle (one word feedback, 3 unclaps)
 12. Transition to Jam (duet starting with fixed point of contact)

DETAILS

 • Since all the participants do not arrive on time we don’t start in a circle. Defne does one to one check-in with the on time ones and allows them to have their own personal warm up while waiting for the others to arrive. It takes 30 mins for the whole group to gather. Meanwhile Defne starts directing the personal warm ups.
  • Allowing the weight to sink in to the ground
  • Allowing the body to direct the movements (stretch, shake, roll…whatever your body needs now)
  • Gradually finding a still position to feel the pull of the gravity. Also feeling where the body center is today (around belly? a bit up towards chest?) and imagining a cord (like your umbilical cord) from this center reaching down to the center of the earth. Connecting your core to the core of the globe.
  • Letting go to the gravity and imagining this cord transmitting energy between you and the earth. Asking yourself ‘what do I get and what do I give back to it’?
  • Gradually allowing the energy of the earth flow towards your body and filling your body and increasing its tonus and muscle power, mobilizin the structure and moveing the whole body along the surface but also in different levels.
  • Continuing moving allowing perception to open from skinesphere to kinesphere and starting to see what the body is doing.
  • Gradually allowing focus to see other bodies in the room and being effected by their energy, movement qualities, shapes etc. allowing eye contact, allowing to copy others.
  • Continuing to move coming to a circle & sharing names -movements: each one proposes a movement to the group that goes along with his name every body repeats the name and the movement.
  • After each name and movement is uttered, gazing along the circle and looking at each and every one “as a flower”-  with no expectation, no value judgement, just observing and appreciating (Nancy Stark Smith’s image)
  • Finding a way to stand up and looking at each one from this level and starting to move along the room.
 •  Walking around the room, feeling the empty spaces calling for the body. Looking around the space and the other bodies (legitimate gazing from tip to toe) really seeing details.
 • Once coming eye to eye with someone you become partners and start a 5 min. ‘welcome dance’. “How do you approach each other’s bodies after coming eye to eye? How do you keep your own connection to the center of the earth and search for connection to your partner? How do you allow this dance to end without forcing the end?”
 • Thanking and separating from this partner and finding a new partner to gossip about the ‘welcome dance’. “What worked, what did not work for you? Did you have expectations? Were they met? How? What was the leading and being led situation in this dance? Were you able to say ‘no’ to the things you did not wish to do? etc.”
 • Back to standing alone and feeling the ‘small dance’ in your body. Finding a partner close to your height. Coming face to face and allowing the ‘small dances’ to meet in the in-betweeen space. Then one of the partners bring his forehead to the others forehead and they share their small dance for a while. Not having intentions, not saying ‘yes’ or ‘no’, just standing together. Realizing the expectations and resisting against them. Whatever happens the heads stay together, point of contact can stay fixed, roll, slide, jump etc. (video part 1 & photo 1,2)
 • Continuing with the same partner, one of the partners (defne touches on the shoulder) will always try to slide the point of contact on his partner’s body, the other will always try to roll the point of contact and they will have their ‘conflicting duet’. “Being aware of how these different expectations meet? How is our center’s relation to the ground i.e. the center of the earth?”
 • Ending the duets and walking around the room shaking bodies and imagining heads as floating balloons and our limbs as ropes hanging from that balloon and finding the freedom of limbs to move us in the space.
 • Openning into a big circle: 4 people stand in the middle in their ‘small dance’ mode. Others one by one will come around them and have a few seconds duets with them: arriving, finding a point to contact, playing with that point (rolling, sliding, fixing) they will dance with the standing partner and finding a way to leave the duet. The standing partner will find ways to ‘lean into the dance’ but not make propositions! (paying attention to entering and leaving the dance). The ones out in the circle, watch attentively – and be aware of what they are seeing, observing and defining…
 • Coming to a closing circle: Each one checking in with themselves and finding one word that describes their state then & there. Feedbacks:
  • Alican: wedding, Müge: fun, Veysel: this is it, Sophie: desire, Buket: food, Ayberk: floor, Hakan: yuvarlanma, Mümtaz: huzur, Begüm: kindergarden, Gülşah: yellow, Engin: relation, Tuba: naughtiness, Ekrem: childhood, Ali: coffee, Beste: surrendering, Derya: wind, Özcan: trust, Ömer: bar, Aydın: sweat, Taner: curiosity, Vivian: not knowing, ilke: as it is, Carol: confused mind, Aurelia: breath, Defne: watching
 • Closing the circle with 3 reverse claps.

To make a transition to the following jam, find a partner and with a “fixed point of contact” (any part of your bodies) start dancing. The contact point will never change and the rest of the body will seek freedom to dance around the other body and in the space, in different levels, directions and energies. The question to dance around is: How can this duet happen and allow the individual solos continue at the same time? (video 2nd part)

Teacher: Defne Erdur 
Notes Taken By: Defne Erdur 
Translation T0 Turkish: Veysel Özdemir 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s